Geboren is in juli, geen recht op vakantiegeld in jaar van pensionering?

Wie overgaat van brugpensioen naar pensioen kan een vakantiegeld krijgen van de pensioendienst het eerste jaar van het pensioen. daarbij wordt echter wel een onderscheid gemaakt naargelang de geboortedatum.

“In juli word ik 65. Dat betekent dat ik vanaf augustus 2008 niet langer bruggepensioneerd ben, maar het statuut van gepensioneerde zal krijgen. In tegenstelling tot bruggepensioneerden krijgen gepensioneerden een vakantiegeld. Mijn vreugde daarover was van korte duur, want nu blijkt dat de Rijksdienst mij geen vakantiegeld zal uitbetalen voor 2008 omdat ik in de maand mei nog niet met pensioen zal zijn. Mijn collega die in maart 65 wordt, zal dat wel krijgen. Is dat geen discriminatie?”

Wat het vakantiegeld voor gepensioneerden betreft, moet men een dubbel onderscheid maken. Om te beginnen tussen mensen die overgaan van werken naar pensioen, en degenen die met pensioen gaan vanuit een stelsel van brugpensioen of een andere uitkering.

– De eerste categorie (de werkenden) zal het eerste jaar van het pensioen geen vakantiegeld ontvangen, ongeacht hun geboortedatum. Het tweede jaar van het pensioen krijgen zij een vakantiegeld uitbetaald op basis van het aantal maanden dat zij het jaar voordien met pensioen geweest zijn. Bijvoorbeeld: u werkt en gaat met pensioen op 1 april 2008. U krijgt vakantiegeld van uw werkgever tot en met maart 2008. Voor de overige maanden van 2008 betaalt de pensioendienst geen vakantiegeld. In 2009 betaalt de pensioendienst 9/12de van het bedrag van het vakantiegeld uit (euro 670 voor een gezin, euro 535,99 voor een alleenstaande).

– De tweede categorie (bruggepensioneerden, mensen met een ziekte- of werkloosheidsuitkering) kan wel een vakantiegeld krijgen van de pensioendienst het eerste jaar van het pensioen. We schrijven kan want hier speelt het moment waarop u met pensioen gaat een rol. Wie in mei met pensioen is, krijgt een vakantiegeld uitbetaald maar wie pas later met pensioen gaat niet. Vermits u pas in juli 65 wordt en dus op 1 augustus 2008 met pensioen zult gaan, zult u geen vakantiegeld meer krijgen van de pensioendienst voor 2008. In 2009 krijgt u wel een volledig vakantiegeld uitbetaald, ook al ging u pas in augustus met pensioen.

Hier wordt dus een onderscheid gemaakt naargelang de geboortedatum.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content