© Getty Images/Westend61

Groeit mijn aanvullend pensioen als ik tijdelijk werkloos ben?

Werknemers die tijdelijk werkloos zijn krijgen een vergoeding van de RVA en geen loon meer van hun werkgever. Blijft de werkgever nog bijdragen betalen voor het aanvullend pensioen?

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeraars, krijgt tal van vragen over de gevolgen van de coronamaatregelen. Een belangrijke vraag voor werknemers die geheel of gedeeltelijk werkloos zijn wegens overmacht is: “Nu ik geen loon meer krijg van mijn werkgever, wat gebeurt er met de bijdragen die mijn werkgever stort in mijn aanvullend pensioen (groepsverzekering of pensioenplan)?” De groepsverzekering kan dekking bevatten voor pensioen, overlijden, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en hospitalisatie.

Uitstel van betaling van de premies tot 30 september

Het antwoord van Assuralia is: “Volgens de normale regel zouden deze dekkingen worden geschorst omdat je arbeidsovereenkomst is geschorst. Maar gezien de omstandigheden verbindt de verzekeringssector zich er uitzonderlijk toe deze dekkingen te handhaven, zodat je beschermd blijft. De werkgevers krijgen uitstel van betaling van de premies tot 30 september 2020. Elke betrokken verzekeraar zal daarvoor contact opnemen met je werkgever om dit nauwkeurig toe te lichten aan de hand van de afgesloten groepsverzekering. De werkgever heeft 30 dagen bedenktijd om het voorstel eventueel af te wijzen.”

Strikt genomen kan de werkgever dus het aanbod van de verzekeraar afwijzen en geen bijdragen storten voor de duur van de tijdelijke werkloosheid. Voor de dekking voor pensioen betekent dit dat de opbouw van het kapitaal wat minder snel zal verlopen. Maar voor de dekking voor arbeidsongeschiktheid (als deze dekking is opgenomen in de groepsverzekering krijgt de werknemer een aanvulling bovenop zijn ziekte-uitkering als de periode van gewaarborgd loon door de werkgever voorbij is) betekent dit dat wie lang ziek valt tijdens de periode dat hij tijdelijk werkloos is, tijdelijk niet meer zal kunnen rekenen op de bijpassing bovenop de ziekte-uitkering.

En de werknemersbijdrage?

En wat met de eigen bijdrage? De meeste contracten aanvullend pensioen voorzien in een werkgeversbijdrage (vaak 2/3) én werknemersbijdrage (vaak 1/3). Als jouw werkgever het voorstel van de verzekeraar aanvaardt (eventueel mits uitstel van betaling van de premie), dan zal er ook een werknemersbijdrage verschuldigd zijn (als dat zo voorzien is in het contract). Vermits jouw werkgever jou geen loon betaalt tijdens de duur van de tijdelijke werkloosheid, kan hij ook geen inhouding doen voor je groepsverzekering. Die zal achteraf gebeuren. Je kan daarover overleggen met je werkgever.

Partner Content