‘Groenblauwpeil’ geeft score aan klimaatbestendigheid van een woning

Met een nieuwe online tool kunnen Vlamingen berekenen hoe klimaatbestendig hun woning en tuin zijn. Het groenblauwpeil geeft een score tussen A en F op het vlak van aspecten als wateropvang, biodiversiteit en CO2-opslag, en geeft eigenaren en ontwerpers suggesties om hun score te verhogen.

Het groenblauwpeil is een initiatief van het kenniscentrum voor waterbeheer VLARIO, in samenwerking met de Vlaamse Confederatie Bouw en het Vlaams Departement Omgeving. Met de tool willen de organisaties aan burgers mogelijkheden bieden om in hun eigen huis klimaatuitdagingen te helpen aanpakken.

“Veel Vlamingen weten niet waar te beginnen”, klinkt het. Daarom ontwikkelden onderzoekers van de KU Leuven een tool die scores geeft in acht domeinen: droogte, piekafvoeren, watergebruik, overstromingen, biodiversiteit, luchtkwaliteit, verkoeling en CO2-opslag. “Met een score tussen A en F ontdekken Vlamingen hoeveel ze op elk van deze vlakken bijdragen”, zegt onderzoeker Patrick Willems. Voor domeinen waar men minder goed scoort, krijgt men suggesties voor aanpassingen om die score te verbeteren.

Nu score C, voor de toekomst score A

Om de meest urgente waterproblemen aan te pakken, zouden alle percelen in Vlaanderen een score “C” moeten halen in het blauwe luik, zeggen de makers. Het gaat dan om problemen die ontstaan doordat water te snel afstroomt van verharde percelen. Een score “A” pakt dan weer de problemen van morgen aan: percelen die een A halen, vangen de impact van de klimaatverandering tot 2050 op.

“We worden steeds vaker geconfronteerd met hevige regenbuien en langere periodes van droogte”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “De gevolgen daarvan worden ook steeds duidelijker: de snikhete zomers met watertekorten van de afgelopen jaren maakten plaats voor hevige regenbuien, met alle gevolgen vandien. We zullen allemaal onze duit in het zakje moeten doen om ons aan de nieuwe realiteit aan te passen. Met het groenblauwpeil geven we Vlamingen een handig instrument in handen om ook hun eigen huis of perceel aan te passen en te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.”

Enkel sensibiliseren

Het groenblauwpeil is bedoeld als sensibiliserend middel, dat mensen moet stimuleren om bezig te zijn met klimaatbestendigheid. Plannen om er een verplicht document van te maken bij de verkoop of verhuur van een woning, zoals het energieprestatiecertificaat, zijn er dus niet. “Op termijn willen we de tool wel beschikbaar maken voor berekeningen breder dan één perceel”, zegt Willems. “Zo zouden ontwerpers van volledige nieuwbouwwijken of steden of gemeenten het groenblauwpeil ook kunnen opnemen in hun planning.”

Partner Content