Huis te koop © BELGA

Huis kopen of wachten?

Als het nieuwe systeem van registratierechten (verkooprecht) bij aankoop van een woning van kracht wordt in Vlaanderen, komt er een algemeen tarief van 7%. De Federatie van het notariaat toont aan wie nu best koopt en wie beter nog even wacht.

Vandaag betaal je in Vlaanderen 10% verkooprecht als je een woning koopt.Je betaalt 5 % op de aankoopprijs voor huizen met een laag KI (max.€ 745 euro). Dit zijn de zogenaamd ‘bescheiden woningen ‘ die een klein beschrijf hebben. Vlaams minister vanBegroting, Financiën en Energie, Bart Tommelein, stelde voor om een ander systeem te hanteren, niet meer op basis van het KI. Als de nieuwe regeling rond is, komt er een algemeen tarief van 7%. Onder bepaalde voorwaarden kan het tarief zelfs verlaagd worden naar 6% indien de woning voor een belangrijk deel energetisch wordt gerenoveerd. Indien de aankoopprijs niet hoger is dan € 200.000, zou er bijkomend een abattement toegekend worden. Het onderscheid tussen

het gewoon en het verhoogd abattement dat we vandaag kennen, zal vermoedelijk wegvallen. Het nieuw abattement zou betekenen dat er op de eerste schijf van € 80.000 geen verkooprecht verschuldigd is, wat concreet zou neerkomen op een korting van € 5.600. Deze maximumprijs wordt verhoogd tot € 220.000 in kernsteden en de Vlaamse rand. Net zoals vandaag het geval is, moet de aankoop de enige eigen woning betreffen.

Wie koopt best nu en wie wacht beter?

De Federatie van het notariaat toont met een aantal cijfervoorbeelden aan wie best nu al koopt en wie beter nog even wacht.

Was je van plan om in 2018 een eigen gezinswoning te kopen? Dan stel je je wellicht de vraag of je het best vóór 1 juni 2018 aankoopt. Om het antwoord te geven op deze vraag moet je een aantal criteria in overweging nemen zoals het kadastraal inkomen van de gezinswoning en de prijs. Met “prijs” bedoelen wij eigenlijk de prijs én de lasten. Een last is elke bijkomende prestatie die het verkoopcontract oplegt aan de koper bovenop de prijs (denk maar kosten voor de publiciteit, kost van plan en meting,...). Is de verkoopwaarde hoger dan de prijs en lasten, dan moet men deze verkoopwaarde in aanmerking nemen bij de berekening.

Wij geven je alvast een aantal hypotheses met cijfervoorbeelden om duidelijk te maken wat de impact kan zijn van deze factoren op de verschuldigde belasting.

We nemen het voorbeeld van een koppel, Jan en Sofie, die een eigen gezinswoning willen kopen. Ze willen de aankoop financieren met een hypothecaire lening. Wij houden rekening met de huidige en toekomstige abattementen. Opgelet, de berekeningen zien er anders uit voor mensen die kunnen genieten van de meeneembaarheid van het verkooprecht of hun aankoop niet financieren met een hypothecaire lening.

A. Jan en Sofie kunnen genieten van het klein beschrijf (KI € 745 euro)

Aankoopprijs van de gezinswoning: € 300.000

Verschuldigd verkooprecht:

 • indien het koppel vandaag koopt: € 13.250 verkooprecht
 • indien het koppel in de toekomst koopt: € 21.000 verkooprecht.

Nu kopen of wachten? Nu kopen (verschil: € 7.750) maar opletten indien je vermoedt dat de woning onder het klein beschrijf valt omdat er bepaalde renovatiewerken niet werden aangegeven aan het kadaster!

Aankoopprijs van de gezinswoning: € 250.000

Verschuldigd verkooprecht:

 • indien het koppel vandaag koopt: € 10.750 verkooprecht.
 • indien het koppel in de toekomst koopt: € 17.500 verkooprecht

Nu kopen of wachten? Nu kopen (verschil: € 6.750)

Aankoopprijs van de gezinswoning: € 200.000

Verschuldigd verkooprecht:

 • indien het koppel vandaag koopt:€ 8.250 verkooprecht.
 • indien het koppel in de toekomst koopt: € 8.400 verkooprecht

Nu kopen of wachten? Maakt minder uit (verschil € 150)

Aankoopprijs van de gezinswoning: € 150.000

Verschuldigd verkooprecht:

 • indien het koppel vandaag koopt: € 5.750 verkooprecht.
 • indien het koppel in de toekomst koopt: € 4.900 verkooprecht

Nu kopen of wachten? Wachten (verschil € 850)

B. Jan en Sofie kunnen niet genieten van het klein beschrijf (KI > 745 euro)

Aankoopprijs van de gezinswoning: € 300.000

Verschuldigd verkooprecht:

 • indien het koppel vandaag koopt: € 27.500 verkooprecht
 • indien het koppel in de toekomst koopt: € 21.000 verkooprecht.

Nu kopen of wachten? Wachten (verschil: € 6.500)

Aankoopprijs van de gezinswoning: € 250.000

Verschuldigd verkooprecht:

 • indien het koppel vandaag koopt: € 22.500 verkooprecht.
 • indien het koppel in de toekomst koopt: € 17.500 verkooprecht

Nu kopen of wachten? Wachten (verschil: € 5.000)

Aankoopprijs van de gezinswoning: € 200.000

Verschuldigd verkooprecht:

 • indien het koppel vandaag koopt: € 17.500 verkooprecht.
 • indien het koppel in de toekomst koopt: € 8.400 verkooprecht

Nu kopen of wachten? Wachten (verschil € 9.100)

Aankoopprijs van de gezinswoning: € 150.000

Verschuldigd verkooprecht:

 • indien het koppel vandaag koopt: € 12.500 verkooprecht.
 • indien het koppel in de toekomst koopt: € 4.900 verkooprecht

Nu kopen of wachten? Wachten (verschil € 7.600)

Bron: www.notaris.be

Partner Content