© iStock

Je garantie bij een tweedehandsauto

Jan Roodhooft Advocaat

Koop je een tweedehandsauto bij een garagist, dan weet je vandaag, veel beter dan vroeger, wat de staat van het voertuig is. Maar wat als je de auto van een particulier koopt?

Garantie bij de garagist?

Koop je een tweedehandsauto bij een garagist, dan moet hij je twee jaar garantie geven, ongeacht hoe oud het voertuig is. Contractueel kan hij met jou overeenkomen dat je maar één jaar garantie krijgt, maar minder kan niet. Dus als je garagist commercieel uitpakt met een garantie van één jaar, dan geeft hij je eigenlijk minder dan waar je op basis van de wet recht op hebt.

Om aanspraak te maken op de garantie moet het gebrek al aanwezig zijn bij de levering. Doet het zich voor binnen de zes maanden na de levering, dan gaat men ervan uit dat het er al was. De verkoper moet dan het tegenbewijs leveren. Doet het zich meer dan zes maanden na de levering voor, dan kan de verkoper vragen dat jij het bewijs levert dat het er al was bij de levering.

Vanaf 1 november moet je garagist een bijlage aan de verkoopovereenkomst hechten. Daarin moet hij voor 113 auto-onderdelen – motor, versnellingsbak, uitlaat, radiator, banden, enz. – aangeven in welke staat ze zich bevinden. Zijn ze in orde, vertonen ze sporen van slijtage, kunnen ze worden hersteld,... Zo weet je beter dan vroeger wat de staat is van de auto die je koopt.

En bij een particulier?

Koop je een tweedehandsauto van een particulier, dan gelden die regels niet. In de meeste verkoopovereenkomsten staat dat je geen enkele garantie hebt, noch voor zichtbare, noch voor verborgen gebreken aan het voertuig. En die clausule is geldig. Om toch aanspraak te maken op een garantie, zou je moeten bewijzen dat de verkoper op de hoogte was van het gebrek aan het voertuig, maar dat hij dat voor jou heeft verzwegen. En dat is in de praktijk heel moeilijk.

Bevat je overeenkomst geen clausule, dan kan je inroepen dat er sprake is van een verborgen gebrek. Je moet dit dan wel binnen een korte termijn na de levering doen, een termijn die niet in de wet gedefinieerd is, en dus afhangt van de rechter. En je moet bewijzen dat het gebrek er al was bij de levering.

Kan je extra garantie krijgen?

Garagisten pakken om commerciële redenen wel eens uit met een ruimere garantie dan de wettelijke, bijvoorbeeld vijf jaar waarborg op een jonge tweedehandsauto, vaak weliswaar beperkt tot een maximum aantal kilometers. De overeenkomst waarin de extra garantie wordt gegeven, moet minstens de omvang, de duur en de voorwaarden van die commerciële garantie bevatten.

Kan je de garantie van de eerste verkoper claimen?

Als je een jonge tweedehandsauto koopt – bij een garagist of een particulier -, dan kan het zijn dat de garantie die de oorspronkelijke verkoper van het voertuig gaf nog niet verstreken is. Dan gaat die garantie op jou over, zeker als het om de wettelijke garantie van twee jaar op nieuwe auto’s gaat. Bij een uitgebreide conventionele garantie moet je in de voorwaarden nagaan of ze ook overgaat op latere kopers.

Wat als de Car-Pass ontbreekt?

De verkoper – garagist of particulier – moet je een Car-Pass van maximum twee maanden oud bezorgen, waarop onder meer de kilometerstand van de auto op verschillende data vermeld staat. Vanaf 1 januari 2020 moet de Car-Pass ook niet uitgevoerde terugroepacties vermelden. Kan de verkoper je geen Car-Pass voorleggen, dan kan je de ontbinding van de overeenkomst vragen. De rechter moet die vordering inwilligen, zelfs als er niets mis is met de auto of de prijs.

Partner Content