Langer werken moet, maar dan zonder ouder te worden!

Uit een studie blijkt dat een groter aantal oudere werknemers de winstgevendheid van bedrijven zou doen dalen. Ja, maar...

“Oudere werknemers zijn minder rendabel voor het bedrijf ” kopten verschillende kranten eind vorige week. Een groter aantal oudere werknemers doet de winstgevendheid van bedrijven dalen, zoals blijkt uit de studie van Vincent Vandenberghe (UCL), die uitgevoerd werd op basis van gegevens van 9000 bedrijven in de privésector in de periode 1998-2006 (Bron: Le Soir, donderdag 13 maart).

Dat was wel even schrikken. Want stel dat dit zo zou zijn, hoe rijm je dit met de boodschap die we nu toch stilaan allemaal begrepen hebben: onze levensverwachting stijgt, dus is het ook logisch dat we met z’n allen langer werken, zo niet is ons pensioenstelsel en bij uitbreiding ons hele socialezekerheidsstelsel op termijn onhoudbaar.

We moeten dus langer werken, maar we mogen vooral niet ouder worden. Want dan daalt onze productiviteit en bijgevolg de winst voor het bedrijf waarvoor we werken.

Met zo’n boodschappen ga je zeker geen werkgevers aanmoedigen om oudere werknemers te behouden, laat staan ze aan te werven!

Maar als je bij de krantenartikels verder kijkt dan de (wel heel negatieve) titels, blijkt dat we wel wat kunnen leren van de Scandinavische landen.

Volgens Vincent Vandenberghe, professor economie aan de UCL, is het hoog tijd voor een ‘Leeftijdspact’ en dat bestaat uit verschillende pijlers. Om de productiviteit op peil te houden stelt vandenberghe voor om in te zetten op continue opleiding en te zorgen voor een betere ergonomie op het werk.

Enkel focussen op één aspect van het werk, de productiviteit, is bedrieglijk en helpt ons niet vooruit. Aanpassingen aan de arbeidsvoorwaarden van 50-plussers kunnen ervoor zorgen dat de productiviteit van oudere werknemers die van hun jongere collega’s terug bijbeent. En we mogen ook niet vergeten dat oudere werknemers hun specifieke troeven hebben, zoals expertise en (levens)ervaring.

Partner Content