© istock

Lezersvraag: In welk geval geldt de formuler Claeys nog bij een ontslag?

Op 1 januari 2014 veranderden de regels over de opzegging van een arbeidsovereenkomst. Geldt voor iemand die al lang bij eenzelfde bedrijf werkt de formule Claeys nog wel voor de periode tot 31 december 2013?

Een lezeres vroeg: Mijn man is bediende en werkt al 32 jaar voor hetzelfde bedrijf. De zaken gaan niet goed en hij vreest een ontslag. De regels over de opzeggingstermijnen zijn veranderd. Wordt op het deel tot 31 december 2013 de formule Claeys toegepast of niet?

Het antwoord van de Plus-advocaat: De regels over de opzegging van de arbeidsovereenkomst zijn inderdaad veranderd op 1 januari 2014. Voor werknemers die voor die datum in dienst waren, valt de opzeggingstermijn uiteen in twee delen. Een eerste deel, tot 31 december 2013, wordt berekend op basis van de oude regels – behalve voor bedienden die op die datum meer dan € 32.254 bruto per jaar verdienden. Een tweede deel wordt berekend op basis van de nieuwe regels: een termijn uitgedrukt in weken.

Tot 31 december 2013 kreeg je als bediende met een brutojaarloon lager dan € 32.254 drie maanden vanaf het einde van de proeftijd en daarna drie maanden extra per schijf van vijf jaar dienst. Dat blijft de regel voor de berekening van het eerste deel van de opzegging voor deze categorie bedienden.

Voor bedienden die bruto meer dan € 32.254 verdienden, moest de opzeggingstermijn in de oude regeling worden bepaald in overleg tussen werkgever en werknemer. Om dit overleg te vergemakkelijken werd vaak de formule Claeys gebruikt, gebaseerd op gerechtelijke uitspraken in gelijkaardige gevallen. Deze regel wordt niet meer toegepast voor de berekening van het eerste deel van de opzegging. De opzeggingstermijn tot 31 december 2013 bedraagt nu in principe een maand per begonnen jaar anciënniteit, met een minimum van drie maanden. Voor jouw man is dit dus 29 maanden. Daar worden dan nog 13 weken aan toegevoegd voor het deel na 31 december 2013.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content