photographer hand camera and computer on desk

Mag ik me als zelfstandige vestigen tijdens vervroegd pensioen?

Ik ben 63 en met vervroegd pensioen. Fotografie is altijd een hobby geweest. Graag wil ik wat bijverdienen met het maken van fotoreportages. Maar dan moet ik beter (en duurder) materiaal aanschaffen. Een vriend raadt me aan om een zelfstandigenstatuut te nemen, zodat ik de aankoop van het materiaal fiscaal in mindering kan brengen. Maar mag ik mij als zelfstandige vestigen tijdens mijn vervroegd pensioen?

Een vervroegd pensioen is ook een pensioen. Je mag dus zeker bijverdienen als zelfstandige. Als gepensioneerde mag je starten of verder werken als zelfstandige. Je moet je dan wel verplicht aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en meestal sociale bijdragen betalen.

Niet altijd onbegrensd

Hoeveel je mag bijverdienen, hangt af van je leeftijd en je loopbaan. Ben je 65 dan mag je onbeperkt bijverdienen, ongeacht je aantal loopbaanjaren. Ben je geen 65 maar heb je al een loopbaan van 45 jaar bij aanvang van je pensioen, dan mag je ook onbeperkt bijverdienen. Ben je geen 65 en heb minder dan 45 jaar gewerkt bij de start van je (vervroegd) pensioen, dan moet je je beroepsinkomsten beperken tot het grensbedrag van 7.389 euro in 2023. Je vindt de bedragen voor 2024 eind december op de website van de Federale Pensioendienst: www.sfpd.fgov.be/nl/pensioenbedrag/ bijverdienen#Hoeveel.

Pensioen verminderen of schorsen

Bij inkomsten als zelfstandige zijn het je nettoberoepsinkomsten (= brutoberoepsinkomen min je bijdragen aan het sociaal statuut der zelfstandigen, je beroepsuitgaven of -lasten en je beroepsverliezen) die tellen. Kijk wel uit, misschien moet je meer belastingen betalen omdat jouw pensioen en de inkomsten uit jouw toegelaten beroepsactiviteit samen worden belast. Als jij (of je huwelijkspartner als je een gezinspensioen ontvangt) te veel bijverdient, zal de Federale Pensioendienst je pensioen verminderen of volledig schorsen.

Je beroepsactiviteit aangeven

Als je je activiteit als zelfstandige start na de ingangsdatum van je pensioen, hoef je dit niet te melden. Oefen je al een beroepsactiviteit uit meteen bij aanvang van je pensioen, dan moet je die wel aangeven.

Dat kan via de documenten die je van de Federale Pensioendienst of het RSVZ ontvangt voor de eerste uitbetaling van je pensioen. Als je verschillende pensioenen ontvangt, volstaat één aangifte: de aangifte bij het RSVZ geldt ook voor de Pensioendienst en omgekeerd.

Meer informatie over bijverdienen tijdens je pensioen vind je op de website van de Pensioendienst: www.sfpd.fgov.be/nl/pensioenbedrag/bijverdienen

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content