Mag u uw erfdeel vroeger opvragen?

Erfenissen leiden wel vaker tot discussies, wrevel of ruzies binnen een familie. We ontvangen bijgevolg regelmatig vragen over deze materie. Een advocaat legt deze week uit of u uw erfdeel in bepaalde omstandigheden vroeger kan opvragen.

“Toen ik mijn ouders meedeelde dat ik ging scheiden, kon mijn vader dat niet aanvaarden. Ik word nooit meer thuis uitgenodigd en zie mijn moeder en zus slechts af en toe. Als mijn moeder eerst zou overlijden, kan ik dan mijn deel van haar nalatenschap al opvragen? Hoe moet ik dat doen en moet mijn zus daarmee akkoord zijn?”

Het antwoord op uw vraag hangt af van het huwelijksstelsel waaronder uw ouders getrouwd zijn. Zijn ze getrouwd onder het wettelijk stelsel en hebben ze geen huwelijkscontract gemaakt waarin ze elkaar meer toekennen dan wat het wettelijk erfrecht voorziet, dan erft u samen met uw zus de naakte eigendom van uw moeders nalatenschap. Als erfgenaam kunt u niet verplicht worden in onverdeeldheid te blijven. U kunt dus wel degelijk uw deel opvragen van uw moeders nalatenschap. Hiervoor hebt u het akkoord van de andere erfgenamen (uw vader en zus) niet nodig. Lukt dit niet op een minnelijke manier, dan wendt u zich tot de rechtbank van eerste aanleg. De rechter zal een notaris aanduiden om tot de vereffening en verdeling over te gaan.

Hebben uw ouders echter een huwelijksovereenkomst waarin ze elkaar de volle eigendom van elkaars nalatenschap toekennen, dan erft u pas als uw beide ouders overleden zijn.

Partner Content