Meer dan één miljoen zelfstandigen

Vorig jaar waren er meer dan 1 miljoen zelfstandigen. Er zijn meer vrouwelijke zelfstandigen in bijberoep en gepensioneerden met een zelfstandige activiteit.

Het jaarverslag van de RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen) toont aan dat er vorig jaar voor het eerst meer dan één miljoen zelfstandigen waren in ons land.

De stijgers waren vooral het aantal vrouwen dat een zelfstandig bijberoep uitoefent (86.000 in 2013) en het aantal gepensioneerden dat bijverdient als zelfstandige (85.000 in 2013).

Zelfstandig bijberoep

Je bent zelfstandige in bijberoep wanneer je tegelijk en hoofdzakelijk nog een andere beroepsactiviteit uitoefent. Dat kan een job zijn als loontrekkende (dat moet dan minstens een halftijdse job zijn), in het onderwijs of als ambtenaar.

Wat de sociale zekerheid betreft heb je in principe dezelfde verplichtingen als een zelfstandige in hoofdberoep: aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds, (aangepaste) sociale bijdragen betalen, aansluiten bij het ziekenfonds (als dat al niet gebeurd is). Je bezorgt het sociaal verzekeringsfonds een bewijs dat je een ander hoofdberoep hebt.

Je kan heel je administratie in orde maken bij het ondernemingsloket.

Meer info: www.rsvz-inasti.fgov.be

Zelfstandige activiteit naast het pensioen

Voor de duidelijkheid: werken na het pensioen levert geen bijkomend pensioen op. Maar uiteraard is het een welkome aanvulling op het pensioenbedrag, dat in ons land niet bijster hoog is.

Het bedrag dat je mag bijverdienen verschilt naargelang:

– je de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar bereikt hebt of niet

– je bijwerkt als loontrekkende of als zelfstandige

Ga je met pensioen voor je 65ste, dan ben je met ‘vervroegd pensioen’. Voer je nog een zelfstandige activiteit uit, dan mag je ? 6.056,01 netto bijverdienen als je geen kinderen ten laste hebt en ? 9.084,01 als je kinderen ten laste hebt. Ben je minstens 65 jaar, dan mag je meer bijverdienen. Voor een zelfstandige activiteit is dat ? 17.492,17 als je geen kinderen ten laste hebt en ? 21.277,17 als je kinderen ten laste hebt.

Verdien je meer dan de grenzen, dan word je gesanctioneerd. Overschrijd je de grens met minder dan 25%, dan zal je pensioen verminderd worden met het percentage van overschrijding. Overschrijd je de grens met méér dan 25%, dan wordt je pensioen geschorst.

Ben je 65 jaar en heb je 42 loopbaanjaren op het moment dat je met pensioen gaat, dan mag je onbegrensd bijverdienen, zowel voor een activiteit als loontrekkende als voor een activiteit als zelfstandige.

Meer info: www.rvponp.fgov.be

Partner Content