© Getty Images/iStockphoto

Meer giften fiscaal aftrekbaar

Voor giften vanaf 40 euro betaalt de fiscus je een stuk terug. Voor 2020 recupereer je 60% en geen 45%. En dat geldt nu ook voor online giften.

Voor giften die je deed in 2020 krijg je 60% terug via belastingvermindering. Je krijgt dus 24 euro terug voor een gift van 40 euro (het minimumbedrag van de gift om recht te hebben op belastingvermindering). Vroeger recupereerde je 45%. Je moet dit minimumbedrag van 40 euro niet in één keer storten, je mag het ook gespreid over het jaar doen, via domiciliëring of een doorlopende opdracht. Er staat ook een maximum op: het bedrag van de giften waar je belastingvermindering voor vraagt mag niet meer bedragen dan 20% van je totale netto-inkomsten en niet meer dan 397.850 euro (aanslagjaar 2021 – inkomsten 2020).

Je gift geeft ook enkel recht op belastingvermindering als je schenkt aan een erkende instelling. Erkende instellingen zijn ofwel uitdrukkelijk in de wet vermeld, ofwel door de minister van Financiën erkend

Online betaalplatform

Tot nog toe kwamen giften via een online betaalplatform, zoals PayPal, Mollie of Stripe niet in aanmerking voor een belastingvermindering. Om recht te hebben op een belastingvermindering, moest de gift immers rechtstreeks aan een erkende instelling worden gestort. De wet is nu veranderd. Voortaan kan je onder bepaalde voorwaarden ook voor een online gift via een betaalplatform een belastingvermindering krijgen. De erkende instelling waaraan de online schenking wordt gedaan moet in elk geval een kwijtschrift uitreiken opdat de gift in aanmerking zou komen voor belastingvermindering.

Ook in natura

Ook nieuw is dat je onder bepaalde voorwaarden kan genieten van een belastingvoordeel bij giften in natura. Dat was al uitzonderlijk het geval voor kunstwerken bijvoorbeeld. Maar in het kader van de strijd tegen het coronavirus komen daar nog andere mogelijkheden bij:sommige giften in natura, medische apparatuur of producten die nuttig zijn in de strijd tegen de covid-19-pandemie, gedaan aan welbepaalde instellingen tussen 1 maart 2020 en 30 juni 2020 en giften van computers tussen 1 maart 2020 en 31 december 2020 aan in België gevestigde scholen.

Tip voor je belastingaangifte: Normaal gezien is het bedrag van je gift al vermeld in je aangifte op Tax-on-web of je voorstel van vereenvoudigde aangifte, maar niet altijd. Controleer dus of het bedrag op je aangifte is vermeld.

Meer info over de voorwaarden waaronder je voor een belastingvermindering in aanmerking komt

Bron: Wikifin

Partner Content