© Getty Images/iStockphoto

Minder solidariteitsbijdrage op pensioen

Vanaf 1 maart 2019 zullen 200.000 gepensioneerden minder (of helemaal geen) solidariteitsbijdrage betalen op hun pensioen.

De solidariteitsbijdrage is een progressieve sociale inhouding op het brutobedrag van de pensioenen, renten en andere aanvullende voordelen. Deze bijdrage werd ingevoerd in 1994 als crisisbelasting om de Belgische toetreding tot de eurozone toe te laten. De inhouding varieert tussen 0 en 2% naargelang de hoogte van het totale brutobedrag en de hoedanigheid van de gepensioneerde (met gezinslast of niet).

Je betaalt een solidariteitsbijdrage op het bedrag van je wettelijk pensioen als je boven een bepaalde drempel uitkomt. Het bedrag van je groepsverzekering wordt omgezet in een fictieve rente en telt mee om te bepalen of je de drempel bereikt waarboven je effectief de bijdrage betaalt. Maar je betaalt ze niet op die fictieve rente.

Vanaf 1 maart 2019 verhogen de drempelbedragen.

  • Voor een alleenstaande gepensioneerde verhoogt de drempel van 2.358,33 euro naar 2594,45 euro;
  • Voor een gepensioneerde met gezinslast verhoogt de drempel van 2.726 ,52 euro naar 2.999,51 euro.

Dankzij deze maatregel zullen meer dan 91.000 gepensioneerden volledig worden vrijgesteldvan de betaling van deze solidariteitsbijdrage en 100.000 gepensioneerden zullen genieten van een vermindering.

Zo ziet de solidariteitsbijdrage eruit:

Pensioenbedrag alleenstaande

Totaal maandelijks brutobedrag pensioen als alleenstaande begrepen tussen:

solidariteitsbijdrage

0,01 en 2594,45 euro

0

2 594,46 euro en 2 674,68 euro

(brutobedrag – 2 594,45) x 0,5

2 674,69 euro en 2 873,57 euro

brutobedrag x 0,015

2 873,58 euro en 2 903,51 euro

(brutobedrag – 2 873,57) x 0,5 + 43,10

vanaf 2 903,52 euro

brutobedrag x 0,02

Pensioen gezinsbedrag

Totaal maandelijks brutobedrag gezinspensioen begrepen tussen:

solidariteitsbijdrage

0,01 en 2 999,51 euro

0

2 999,52 euro en 3 092,26 euro

(brutobedrag – 2 999,51) x 0,5

3 092,27 euro en 3 287,31 euro

brutobedrag x 0,015

3 287,32 euro en 3 321,55 euro

brutobedrag – 3 287,31) x 0,5 + 49,31

vanaf 3 321,56 euro

brutobedrag x 0,02

Partner Content