Miserietaks gehalveerd bij echtscheidingen

De verdeeltaks die betaald wordt als een onroerend goed gedeeld wordt, wordt gehalveerd als partners uit elkaar gaan.

Successierechten worden betaald op het vermogen dat geërfd wordt. Wanneer een vermogen gedeeld wordt door verschillende eigenaars en één van de onverdeelde eigenaars koopt het deel van de andere(n) over, dan moet hij geen successierechten betalen, maar een veel lager delingsrecht. Het delingsrecht wordt betaald op de totale waarde van het goed. Bij scheidende koppels betaalt degene die het huis overkoopt dus een delingsrecht op de totale geschatte waarde (dus ook op zijn eigen stuk) en niet enkel op het deel van de andere partner.

Dit delingsrecht bedroeg lange tijd 1%, maar werd in Vlaanderen verhoogd naar 2,5% (weliswaar met een vrijstelling).

In welke gevallen?

Dit delingsrecht wordt vaak aangeduid met de term ‘echtscheidingstaks’,of ‘miserietaks’ maar deze termen dekken slechts een deel van de gevallen waarin de taks van toepassing is. Het delingsrecht geldt in volgende gevallen:

Als de partners uit elkaar gaan
Als de partners uit elkaar gaan en één van hen koopt het huis over van de andere, dan moeten er geen koop- of registratierechten betaald worden (10% in Vlaanderen, 12,5% in Wallonië en Brussel), maar wel een veel goedkoper delingsrecht.

Na een erfenis
Erft u samen met uw broer(s) en/of zus(sen) het huis of een ander onroerend goed van uw ouders, dan zit u in een situatie van onverdeeldheid. Ook in dat geval is het mogelijk dat één van de erfgenamen het huis overkoopt van de anderen. Hij/zij moet dan evenzeer geen registratierechten betalen, maar een delingsrecht.

Ouders en kinderen treden uit onverdeeldheid
Het is mogelijk dat ouders en kinderen samen een onroerend goed bezitten. Dat hoeft absoluut geen 50-50-verdeling te zijn. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld in een testament 99,5% van de woning naar de langstlevende te laten gaan in volle eigendom en 0,25% naar elk kind als er 2 kinderen zijn. Als één van de kinderen dan later de gezinswoning wil verwerven, moet hij/zij het delingsrecht betalen ipv 10% (Vlaanderen of 12,5% (Wallonië en Brussel) registratierechten, ook al bezit hij maar 0,25% van het onroerend goed.
Let op, het gaat hier om de situatie waarbij de kinderen mede-eigenaar zijn, al is het maar een klein stukje.

Omzetting vruchtgebruik
Er is geen onverdeeldheid tussen een naakte eigenaar en een vruchtgebruiker. Toch heeft de wetgever het verdelingsrecht ook uitgebreid tot het geval van de omzetting van vruchtgebruik.

Terug naar 1% bij echtscheiding

Sinds 1 januari 2015 bedraagt de taks terug 1% als een koppel uit elkaar gaat. Let wel, dit geldt enkel voor koppels die getrouwd waren of wettelijk samenwoonden. Niet voor feitelijk samenwonende koppels dus.

Het tarief van 2,5% blijft ook gelden wanneer:

  • erfgenamen die samen een onroerend goed erven uit onverdeeldheid treden en één van hen het onroerend goed koopt
  • vruchtgebruik wordt omgezet
  • ouders en kinderen uit onverdeeldheid treden

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content