© Getty Images

Moet ik gevaccineerd zijn om naar mijn werk te kunnen gaan?

Plusmagazine.be Onlineredactie

Frank Verbruggen, legal manager bij Groep S (sociaal secretariaat) beantwoordt deze en andere vragen. Wil je alvast weten wat het antwoord op deze vraag is: neen.

Kan een werkgever zijn werknemers verplichten om zich te laten vaccineren?

Nee, daarvoor bestaat er momenteel geen wettelijke basis die dit mogelijk zou maken. Een medewerker die weigert om zich te laten vaccineren, mag op geen enkele manier benadeeld worden ten opzichte van de andere medewerkers.

De werkgever kan zijn werknemers uiteraard sterk aanbevelen om zich te laten vaccineren. Aangezien er geen vaccinatieverplichting is, kunnen werkgevers de medewerkers die niet gevaccineerd zijn niet weigeren op de werkvloer. Uiteraard moeten de geldende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wel gevolgd worden.

Mag een werkgever een bewijs van vaccinatie vragen aan zijn werknemers?

Weerom nee! Of een medewerker al dan niet gevaccineerd is, is een persoonlijk gezondheidsgegeven. Volgens de GDPR mag een werkgever de gezondheidsgegevens van zijn werknemer niet verwerken, tenzij de wet hierop een uitzondering maakt of de werknemer daartoe een vrije uitdrukkelijke toestemming geeft. In een arbeidsrelatie is er echter sprake van een gezag, waardoor die toestemming van de werknemer nooit vrij kan zijn. Kortom, een werkgever mag de werknemer niet om een bewijs van vaccinatie vragen. Meer zelfs, een werkgever mag zijn werknemer gewoonweg niet vragen of hij gevaccineerd is. Bijgevolg is dus ook een lijst bijhouden met wel- en niet-gevaccineerde medewerkers niet toegestaan.

Moet een werkgever het vaccin tegen het coronavirus aanbieden?

Op dit moment zijn de vaccinaties in handen van de overheid. Werkgevers kunnen enkel een sensibiliserende rol spelen.

Misschien zal het in de toekomst wel mogelijk worden dat werkgevers het vaccin zullen kunnen aanbieden, zoals nu al gebeurt met het griepvaccin. Maar ook dan zal de wekgever zijn personeel niet tot vaccinatie kunnen verplichten.

Kan een werknemer worden ontslagen omdat hij zich niet laat vaccineren?

Nee, de vaccinatie is een persoonlijk keuze. De werkgever kan daarom een weigering van de werknemer om zich te laten vaccineren niet sanctioneren of hem ontslaan, ook niet in de zorgsector.

Kan een werkgever een individuele premie toekennen aan de werknemer die zich laat vaccineren?

Alweer nee, dit botst immers met de privacyreglementering. Zoals reeds vermeld, het is de werkgever niet toegelaten om gezondheidsgegevens te verzamelen, bv. via een vaccinatie-attest.

Om dezelfde reden kan een werkgever ook geen collectieve premie toekennen als bv. 80% van zijn personeel zich zou laten vaccineren. Om dit percentage te kunnen beoordelen is het immers ook nodig dat de werknemers vaccinatie-attesten moeten binnenbrengen.

Heeft een werknemer recht op betaald vaccinatieverlof?

Nee, nog niet. De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd waardoor werknemers recht zullen hebben op klein verlet om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Concreet zal elke werknemer gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie met behoud van loon van het werk mogen afwezig zijn. De werknemer zal de werkgever vooraf moeten verwittigen en een bewijs van vaccinatie-oproep moeten kunnen voorleggen. Deze maatregel zou gelden tot 31 december 2021 maar heeft dus nog geen kracht van wet.

Partner Content