© Getty images/iStock

Naar een papy-boom in ondernemersland?

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

1 Belg op 2 ouder dan 50 ziet ondernemen als een interessante carrièrestap, zo blijkt uit het pas gepubliceerde ‘Amway Global Entrepreneurship Report 2016’ (AGER). Ook liefst 32% van de Belgische vrouwen denkt eraan om een eigen onderneming op te starten.

Amway publiceert jaarlijks een wereldwijze studie over ondernemerschap. Daaruit blijkt dat 80% van de Belgen positief staan ten opzicht van ondernemerschap, hetzij een toename van 7% ten opzicht van vorig jaar.

Voor het tweede opeenvolgende jaar maakt de studie van Amway gebruik van een nieuw hulpmiddel om de verschillende houdingen tegenover ondernemen wereldwijd beter in kaart te brengen. De Amway Entrepreneurial Spirit Index (AESI) meet de factoren die een invloed hebben op de intentie om een eigen onderneming op te richten. Met een gemiddelde score van 46 is België niet minder dan 5 punten gestegen en staat ons land wereldwijd op de 30e plaats (2015: 33e plaats).

Bij de 50-plussers staat 78% positief tegenover ondernemerschap, dit is 17% meer dan in 2015. Bovendien is het ondernemerschapspotentieel (en dus het aantal personen dat overweegt om een onderneming op te starten) voor deze leeftijdscategorie 7% gestegen tegenover vorig jaar. Globaal genomen beschouwt één Belg op twee van 50 jaar of ouder het ondernemerschap als een interessante carrièrestap.

Vaak vanuit noodzaak

Prof. Gilsing
Prof. Gilsing© G.F.

“De positieve attitude ten opzicht van ondernemerschap is al een 10-15 jaar merkbaar”, licht Victor Gilsing, hoogleraar Corporate Innovation & Entrepreneurship aan de Universiteit van Antwerpen, toe. “Maar naast een verdieping van de interesse, zien we nu ook een verbreding van de groep geïnteresseerden naar 50-plussers en vrouwen toe. De reden waarom 50-plussers meer aan ondernemerschap denken, is zeker deels te verklaren vanuit een noodzaak: ze werden ontslagen, er dreigen ontslagen binnen het bedrijf, ze hebben de zoveelste reorganisatie achter de rug met alle spanningen die dat met zich meebrengt...” Uit de studie blijkt dat 46% van de ondervraagde Belgen het ondernemerschap inderdaad ziet als een manier om terug te keren naar de arbeidsmarkt.

De Belangrijkste motivatie is volgens de studie evenwel zelfontplooiing en de mogelijkheid om de eigen ideeën waar te maken (79%). Professor Gilsing: “Er is een kleine, maar groeiende groep mensen die net heel succesvol zijn binnen een onderneming, die hoge managementposities bekleden, maar bij wie het kriebelt om voor eigen rekening te gaan werken, een eigen bedrijf op te richten, hun eigen ideeën uit te werken en dat is een relatief nieuw verschijnsel.

Ook een relatief nieuwe trend is dat een groot bedrijf bepaalde taken gaat afstoten, die dan via een management buy-out door één van de managers worden opgekocht en in een spin-offbedrijf worden voortgezet. Maar dit blijft wel een kleine groep. De voornaamste drijfveer is de noodzaak om in een inkomen te voorzien. En daar waar men vroeger langer bleef zoeken naar een job in loondienst, ziet men dat mensen nu sneller kiezen voor een eigen onderneming”, benadrukt prof. Gilsing.

Tussen droom en daad...

Vanzelfsprekend zal lang niet iedereen die positief staat tegenover ondernemerschap ook daadwerkelijk een eigen zaak starten. Professor Gilsing: “De resultaten van dit jaar zijn indrukwekkend en veelbelovend. Toch zien we dat de grootste uitdaging voor de Belgen ligt in de oprichting zelf, wat gezien onze eerder traditionele cultuur niet hoeft te verbazen. Niettemin wordt duidelijk dat zich een culturele verandering aan het voltrekken is en dat deze misschien de voorloper is van een nieuw ondernemerschapsklimaat in België.

Tegelijkertijd maakt de economie structurele veranderingen door, die nieuwe kansen creëren in sectoren zoals de medische biotechnologie, de ontwikkeling van apps,... Meer mensen zijn klaar om op die kansen te springen. Bovendien wordt er een actief overheidsbeleid gevoerd om ondernemerschap te stimuleren.

Ik meen dat de millennials de stap naar actief ondernemerschap nog gemakkelijker zullen zetten omdat dit nu al tijdens hun universitaire opleidingen gestimuleerd wordt. Naast de noodzaak (de push-factor, groeit er nu een pull-factor: het is aantrekkelijk, ik wil dit echt doen. Die factoren versterken elkaar.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content