Nationale Pensioencommissie van start

Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, kondigde aan dat de Pensioencommissie operationeel zal zijn in de lente.

Grote pensioenhervorming

Na de pensioenhervorming die gestart werd onder de regering Di Rupo (opschuiven van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen, het brugpensioen en het tijdskrediet, enz.) zet de huidige regering een tweede hervorming in. De wettelijke pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar) zal op 66 jaar worden gebracht in 2025 en op 67 jaar in 2030. In een interview met de krant La Libre Belgique zegt minister Bacquelaine daarover: “Onze levensverwachting is opgeschoven naar 81 jaar, in België wordt de arbeidsmarkt gemiddeld verlaten op 59 jaar, terwijl het OESO-gemiddelde op 63,5 jaar ligt (...) We gaan allemaal wat langer moeten werken. De bedoeling is dat één vierde van onze bevolking langer werkt dan 65 jaar.” Het doel van onze regering is dus duidelijk: de pensioenleeftijd in zijn geheel opschuiven. Maar er zijn ook nog andere zaken die onderhandeld moeten worden. Daar zal de Nationale Pensioencommissie een rol in spelen.

Sociaal overleg

In de Commissie zullen vertegenwoordigers zitten van de regering, de werkgevers, de vakbonden, maar ook van de gemeenschappen en gewesten en lokale besturen. Op die manier zal er sociaal overleg zijn. En er vallen een paar harde noten te kraken: de definitie van het begrip ‘zwaar beroep’ bijvoorbeeld. En de harmonisering van de verschillende statuten (loontrekkenden, ambtenaren, zelfstandigen). Ook al worden de drie statuten op zich behouden, zijn er maatregelen nodig om vlotter over te stappen van het ene naar het andere. En dan is er nog het puntensysteem (het pensioen zal in punten worden uitgedrukt in plaats van in gewerkte jaren) dat volledig op poten moet worden gezet tegen 2030.

Partner Content