Onderhoud van de woning: wat zijn we wettelijk verplicht?

Zijn we verplicht onze schoorsteen jaarlijks te laten vegen, de stoep sneeuwvrij te houden en onze stook- olietank te laten nakijken? Lees hier wat de wet zegt!

Als iemand bij u ongevraagd aanbelt en aanbiedt uw schoorsteen te reinigen (of uw stookolietank na te kijken), dan hebt u groot gelijk hem de deur te wijzen. Zeer waarschijnlijk hebt u te maken met een bedrieger of met een handige smoes om bij u binnen te geraken. Toch is zulk een ongewenst bezoek vaak een goede gelegenheid om ons te herinneren aan de wettelijk verplichte onderhoudsbeurten in en rond de woning. Want laten we wel wezen: de meeste van die onderhoudsverplichtingen vergeten we gemakshalve. Of we kennen ze gewoon niet.

De schoorsteen

Als u stookt met stookolie en met vaste brandstoffen (steenkool, hout...), bent u wettelijk verplicht de schoorsteen elk jaar te laten vegen en te laten nakijken door een erkende schouwveger (die vindt u in de Gouden Gids, rubriek 8650). Als u daarvoor een beroep doet op een erkende vakman, sluit u alle betwistingen met de verzekering bij een eventuele brand uit. Na afloop van het werk zal/moet de vakman u immers een onderhoudsattest afleveren dat u het best bij uw brandverzekeringspolis bewaart.

De centrale verwarmingsketel

Ketels op stookolie of op vaste brandstoffen moet u elk jaar laten nakijken en schoonmaken door een technicus van een erkende firma (Gouden Gids, rubriek 8505). De technicus moet niet alleen de vuurhaard reinigen maar ook het hele traject van de verbrandingsgassen. Hij moet u een onderhoudsattest overhandigen. Blijkt uw installatie niet in goede staat te zijn, dan beschikt u over drie maanden om de herstelling te laten uitvoeren. Nadien moet u een erkend controleorganisme (Gouden Gids, rubriek 30) laten komen om uw installatie ‘in goede staat van werking’ te laten verklaren. Dit attest is belangrijk bij betwisting na een brand of een ontploffing.

De stookolietank

– in Vlaanderen: tanks die geplaatst werden vóór 1 augustus 1995 moet u laten controleren om de drie jaar (ondergrondse tanks van metaal), vier jaar (ondergrondse tanks van kunststof) of vijf jaar (alle bovengrondse tanks). Tanks van na deze datum: om de tien jaar. De controle moet gebeuren door een erkend technicus (Gouden Gids, rubriek 8665).

– in Brussel: geen regelgeving.

– in Wallonië: gaat het om een oudere, enkelwandige stookolietank, dan is een controle verplicht om de tien jaar (tanks van 10 tot 20 jaar oud), vijf jaar (tanks van 21 tot 30 jaar oud) of drie jaar (oudere tanks of tanks waarvan de leeftijd onbekend is). Een nieuwere, dubbelwandige tank moet u om de tien jaar laten controleren en dat moet gebeuren door een erkend technicus (Gouden Gids, rubriek 8665).

De elektrische leidingen

Voor woningen gebouwd na 1 oktober 1981: om de 25 jaar moet u de elektrische leidingen laten inspecteren door een erkende dienst voor technische controle (zoals Vinçotte bijvoorbeeld).

Voor oudere woningen: eenzelfde inspectie is verplicht indien u uw elektrische installatie zwaarder wilt maken. U ontsnapt er niet aan want uw elektriciteitsleverancier zal om zo’n inspectieverslag vragen vooraleer hij de teller komt aanpassen.

In particuliere flatgebouwen

Bent u mede-eigenaar in een flatgebouw, dan moet u rekening houden met:

  • de lift(en): twee keer per jaar een verplicht nazicht door een gecertificeerde controlefirma (vier keer indien de firma niet gecertificeerd is).
  • de eventuele hangstelling voor glazenwassers: verplicht nazicht om de drie maanden.

Rond de woning

De stoep en het terras moet u altijd goed begaanbaar en veilig houden. Het ruimen van sneeuw en ijs is verplicht!

U bent wettelijk verplicht vier schadelijke distelsoorten (akkerdistel, speerdistel, kale jonker en kruldistel) te bestrijden. De bloei, zaadvorming en uitzaaiing moet u voorkomen door vóór begin juni te maaien en/of een herbicide te gebruiken. De regelgeving hieromtrent kan verschillen van provincie tot provincie (informeer bij uw gemeentebestuur).

Een sloot die over uw terrein loopt en niet langs een openbare weg ligt, moet u ruimen (of laten ruimen) zo vaak als nodig is om de doorstroming van het water vlot te houden.

Wie betaalt?

In principe betaalt de gebruiker van het gebouw of de grond: dat kan dus de huurder of de eigenaar zijn. In het geval van de elektrische leidingen en de particuliere flatgebouwen is het regel dat het nazicht door de eigenaar(s) wordt betaald.

Niet verplicht, wél aanbevolen

Wat zijn we niet wettelijk verplicht, maar wordt warm aanbevolen om problemen te vermijden?

Elk jaar: de dakgoten reinigen, mos van de dakbedekking verwijderen, de buitenverlichting en de elektrische leidingen buitenshuis nazien, de aansluitputjes op de riolering en de vetafscheiders reinigen (de aangekoekte detergenten verwijderen en de verbinding naar de straatriolering doorspuiten).

Om de drie jaar: de schoorsteen laten vegen en de verwarmingsketel laten nazien indien u met gas stookt.

Om de vier of vijf jaar: de regenwaterput en de voorfilter (laten) reinigen, de afdichtingslaag van platte daken controleren en even-tueel vernieuwen.

Partner Content