© Getty Images/iStockphoto

Ontslagmotivering vanaf 1 april

Vanaf 1 april 2014 kan een werknemer in de privésector vragen om de motivatie van zijn ontslag.

Op 1 april 2014 treedt cao nr 109 in werking. Deze nationale cao – algemeen verbindend verklaard bij kb – is van toepassing voor alle werknemers (arbeiders en bedienden) en werkgevers in de privésector. Er zijn wel een aantal afwijkingen, o.a. voor werknemers op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. De nieuwe regel geldt ook niet voor wie ontslagen wordt tijdens de eerste 6 manden van het contract, en evenmin voor studenten, werknemers die uitzendarbeid verrichten of voor wie ontslagen wordt in het kader van een SWT (het vroegere brugpensioen), pensioen of een collectief ontslag.

Twee rechten

De cao voert twee rechten in:

  • Het recht om te vragen dat het ontslag gemotiveerd wordt
  • Het recht op een vergoeding bij een kennelijk onredelijk ontslag

Let wel, het is niet omdat de werkgever het ontslag niet motiveert, dat het op zich niet geldig zou zijn. De werkgever zal een vergoeding van twee weken loon moeten betalen als hij de gevraagde motivatie niet geeft. Hij zal ook een vergoeding verschuldigd zijn als de rechter oordeelt dat het ontslag ‘kennelijk onredelijk’ is (minimum 3 en maximum 17 weken loon).

De volledige tekst van de cao nr. 109 vindt u op www.cnt-nar.be

Partner Content