© Getty Images/iStockphoto

Orde van Vlaamse Balies wijst in campagne op recht op verdediging en eerlijk proces

De Orde van Vlaamse Balies lanceert vandaag een campagne om de aandacht te vestigen op het recht op verdediging en een eerlijk proces, nu stemmen op (sociale) media steeds luider de rol van rechter en advocaat overnemen.

‘De online sensibiliseringscampagne wil in tijden van gratuite veroordelingen op sociale media, de aandacht vestigen op de waarde en kracht van ons eeuwenoud rechtssysteem met aan de basis een eerlijk proces voor iedereen’, klinkt het.

Wanneer niet alleen Jan-in-de-straat, maar ook beleidsmakers zich frequent, zonder schroom en vooral zonder veel weerstand kunnen bezondigen aan oneerlijke procesvoering op sociale media, is een waarschuwing op zijn plaats, aldus de OVB.

In een online video, die vanaf dinsdag wordt verspreid, is daarom de “Social Media Judge” te zien, een 3D-geprinte artificieel ‘intelligente’ rechter. Hij velt op confronterende wijze zijn oordeel over de beklaagden, door zich te baseren op wat mensen schrijven op de sociale media. Zo krijgt een man die terechtstaat voor een overval en slagen en verwondingen, te horen van de rechter: ‘In een kooi, benzine erover en in brand steken.’

‘Met de online sensibiliseringscampagne willen we de komende weken aandacht vragen voor het belang van één van de belangrijkste fundamenten van ons kostbaar democratisch rechtssysteem, namelijk dat elke burger altijd recht heeft op verdediging door een onafhankelijk en partijdig advocaat, zonder onderscheid. Daarbij hoort ook een onpartijdige rechter’, aldus OVB-woordvoerder Hugo Lamon. ‘Wat je tegenwoordig op sociale media leest bij nieuws over bepaalde rechtszaken staat mijlenver van die basisprincipes. Er is daarom, meer dan ooit, nood aan reflectie en debat.’

De orde wil ook de unieke rol van de advocaat nogmaals benadrukken. ‘Een advocaat heeft in een proces, en in de samenleving in het algemeen, een unieke rol te spelen: hij adviseert en verdedigt zijn cliënt en hij kan daarbij ingaan tegen (voor)oordelen van publiek of overheid zonder achteraf voor sancties te vrezen. Bovendien ziet hij erop toe dat de rechtsregels voor iedereen van toepassing zijn’, aldus Lamon.

Advocaat Paul Bekaert bevestigt dat het publiek mondiger is geworden en steeds wantrouwiger staat tegenover dragers van gezag. Toch moet de toegenomen belangstelling van de burger voor het gerecht ook als positief gezien worden. ‘De rechterlijke macht mag dat niet als bemoeizucht gaan zien en in de verdediging gaan, maar moet net verder werken aan haar communicatie met eerbiediging van de rechten van verdediging en het geheim van het onderzoek. Ook begrijpelijke mensentaal leren gebruiken is hier essentieel’, zegt hij.

Naast de campagne, organiseert OVB op 28 september in de assisenzaal van het gerechtshof van Gent het debat “Facebook versus Wetboek: rechtspraak in tijden van sociale media”. Meer info op advocaat.be/socialmediajudge.

Partner Content