Re-integratie van langdurig zieken

Wie langdurig ziek is zal – als dat mogelijk is – vanaf 2016 het werk minstens deeltijds moeten hervatten. Dat is althans de bedoeling van het traject re-integratie van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block.

Zo vlug mogelijk?

Het traject re-integratie zal verplicht worden na drie maanden afwezigheid in de onderneming, dus twee maanden nadat het ziekenfonds gestart is met het betalen van een uitkering (na de eerste maand gewaarborgd loon). De belangrijkste betrokken werknemers zijn de chronisch zieken. Deze werknemers kunnen ge-reïntegreerd worden mits aangepast werk. Wie weigert kan een deel van zijn ziekte-uitkeringen verliezen.

Een procedure die al bestaat

Dit alles is niet helemaal nieuw. De arbeidsgeneesheer van het ziekenfonds heeft nu ook al de taak om de dossiers van de langdurig zieke werknemers op te volgen. Hij kon en kan nog altijd beslissen om de arbeidsongeschiktheid te verlengen of te beëindigen. Ook nu al kijkt hij samen met de patiënten of een eventuele terugkeer naar het werk mogelijk is, mits een aangepaste taak. Sinds 1 januari 2015 moet de adviserend geneesheer verplicht nagaan of re-integratie mogelijk is.
In het kader van het nieuw traject re-integratie zal de adviserend geneesheer nog altijd bepalen wie zo’n traject moet/kan volgen. Maar hij zal dat niet meer alleen doen. Als hij van mening is dat een patiënt het traject kan volgen, dan moet hij daarover contact nemen met de arbeidsgeneesheer van het betrokken bedrijf, want die heeft een duidelijker beeld van de mogelijkheden in het bedrijf. Samen zullen ze dan een reïntegratietraject opstellen. Lukt het niet om de werknemer te re-integreren, dan zal er gekeken worden of een tewerkstelling elders in de sector mogelijk is. Is ook dit niet mogelijk, dan kan kan de werknemer een opleiding volgen om zijn carrière een nieuwe wending te geven, die terugbetaald wordt door het Riziv.

De échte nieuwigheid: het wordt verplicht

Tot nu toe kon de adviserend geneesheer beslissen of een langdurig zieke het werk kon hervatten. Hij besloot dus geval per geval. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, wil het traject re-integratie vanaf 2016 verplicht maken voor alle langdurig zieken.

Met een sanctie

Als een langdurig zieke werknemer geschikt wordt geacht om het werk te hervatten en hij weigert, dan kan hij een deel van zijn ziekte-uitkeringen verliezen. Het cijfer dat daarbij het vaakst geciteerd wordt is 10%, maar het re-integratietrajcet dat uitgewerkt werd door Maggie De Block moet nog besproken worden met de vakbonden en de werkgeversfederaties. Er zal ook nog bepaald moeten worden wat er moet gebeuren als de artsen het onderling niet eens zijn.

Doel: besparingen!

Het doel van de regering is 10000 langdurig zieken terug aan het werk te helpen in 2016, 12000 in 2017 en 14000 in 2018. UIteraard moet dit een besparing in de sociale zekerheid opleveren.
Besluit Met de oudere werknemers die langer aan de slag moeten blijven, de langdurig zieke werknemers die terug aan het werk zullen gaan, de bruggepensioneerden die ‘aangepast beschikbaar’ moeten blijven voor de arbeidsmarkt en zonder de jongeren te vergeten die staan te trappelen om aan hun eerste job te beginnen, maar daar nog niet de kans hebben toe gekregen,... zal de regering Michel wel heel dringend werk moeten maken van jobs,jobs,jobs...Partner Content