Samen een huis bouwen op grond van één partner

“Mijn vriending en ik zijn samen een huis aan het bouwen. Ik zou haar deel van de lening willen terugbetalen en het huis volledig op mijn naam willen zetten. Kan dat?”

Vermits u zonder uw vriendin de bouwgrond gekocht hebt, bent u alleen eigenaar van deze grond. Volgens het zogenaamde recht van natrekking wordt de eigenaar van de grond vermoed ook eigenaar te zijn van het huis dat op deze grond wordt gebouwd. Vermits het gaat om een vermoeden, kan het ook weerlegd worden en kan de eigenaar van de grond verzaken aan het recht van natrekking (zijn recht afstaan). Toch wordt dit niet aangeraden omdat volgens het Hof van Cassatie een verzaking aan het recht van natrekking gelijkstaat met een zogenaamd recht van opstal. Dit zou betekenen dat het koppel maximaal 50 jaar samen eigenaar zou blijven van het huis en dat na die 50 jaar, de oorspronkelijke eigenaar van de grond opnieuw eigenaar wordt van grond én huis. Bij gehuwden wordt daarom aangeraden dit op te lossen via het huwelijkscontract. De eigenaar van de grond brengt de grond in in het gemeenschappelijk vermogen, zodat ze samen eigenaar zijn van huis én grond. Wie niet getrouwd is, heeft uiteraard niet de mogelijkheid om deze kwestie via de huwelijksovereenkomst te regelen. U kunt verzaken aan het recht van natrekking in een notariële akte of u kunt eventueel een regeling treffen via tontine. Vraag hierover uw notaris om raad, want het is een heel technische zaak. Zolang u dat niet gedaan hebt, zal het huis volledig uw eigendom zijn, ook al hebt u beiden een leningsovereenkomst gesloten om de bouw van het huis te financieren.

Vermits u er echter over denkt om het huis verder alleen te financieren, zult u uw vriendin moeten vergoeden voor de afbetalingen die zij al deed. Voor personen die niet getrouwd zijn, bestaan daar geen wettelijke regels voor. De beste oplossing zou inderdaad zijn dat u de leningsovereenkomst op uw naam laat plaatsen (u zult dan wel een nieuwe akte moeten laten opstellen, waar uiteraard kosten aan verbonden zijn) en uw vriendin haar deel terugbetaalt.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content