© Getty Images/Westend61

Slechts 15% van de Europese werknemers vindt dat ze de juiste job uitoefenen

Plusmagazine.be Onlineredactie

Volgens de resultaten van een door het rekruteringsbureau Michael Page georganiseerde enquête is minder dan één Europese werknemer op vijf van mening dat hij of zij in de juiste job zit en geen ander werk hoeft te zoeken.

Een bevraging door Michael Page bij meer dan 6.000 Europese werknemers bevestigt dat fenomenen als de “Great Resignation” of “Quiet Quitting” niet uit de lucht gegrepen zijn. Veel mensen stellen hun professionele parcours sterk in vraag. Uit de cijfers blijkt namelijk dat slechts één op de vijf mensen het gevoel heeft de juiste baan te hebben.

Weinig geëngageerd

Ook al veranderen werknemers anno 2023 gemakkelijk van job, of schrikken ze niet terug voor een ware carrièreswitch, toch zijn deze cijfers verrassend te noemen. Europese werknemers verschillen van hun Noord-Amerikaanse collega’s doordat ze minder betrokken zijn: volgens het rapport State of the Global Workplace: 2022 van adviesbureau Gallup zou slechts 14% van de Europese werknemers zich geëngageerd voelen op het werk, in tegenstelling tot 33% in de Verenigde Staten en Canada. Dat is minder dan de helft.

Ook een stijgende turnover bevestigt deze cijfers, zo stellen de specialisten bij Michael Page vast. Volgens hen was het aantal Europese werknemers dat tussen augustus en oktober 2021 van job veranderde hoger dan tijdens dezelfde periode in 2019. De stijging van het aantal jobwissels bij Europese werknemers is een opvallend antwoord op de verschillende crisissen. Zo woedt de War for Talent nog volop en zoeken (kandidaat-)werknemers sinds de coronapandemie meer zingeving in hun job.

De vierdagenwerkweek als oplossing?

Velen schoven deze oplossing naar voor om werknemers in staat te stellen werk en gezinsleven, of persoonlijke activiteiten, beter in evenwicht te brengen. Uit een andere enquête van Michael Page blijkt dat 82% van de Europese werknemers voorstander is van de vierdagenweek. 83% is van mening dat dit in hun huidige job makkelijk te realiseren is.

Nochtans zou slechts 73% van de bevraagde Belgische werknemers overwegen om volgens het model van de vierdagenweek te werken, terwijl dat ondertussen wettelijk wel mogelijk is in België.

Duurzaamheid, flexibiliteit en competitieve lonen

Blijkbaar zouden andere aanpassingen in de werkorganisatie ervoor kunnen zorgen dat het werknemersengagement verbetert. Uit een bevraging door Michael Page naar hun professionele wensen voor 2023, stellen de Belgische werknemers oplossingen voor die in drie belangrijke tendensen kunnen ondergebracht worden.

In de eerste plaats wenst 75% van de bevraagde werknemers te werken voor een organisatie die inzet op duurzaamheid, en in het bijzonder op maatschappelijk verantwoorde ondernemingscriteria. Ten tweede blijft telewerk een belangrijk voordeel voor werknemers: 59% bevestigt de voorkeur te geven aan een job die telewerk toelaat en noemt flexibiliteit en een betere work-lifebalance als de belangrijkste argumenten voor die keuze.

Tot slot wenst meer dan de helft (57%) van de werknemers een hoger loon. Omwille van de inflatie in de eerste plaats, en ook omdat ze al geruime tijd geen opslag kregen. “Deze drie factoren vormen onmiskenbaar dé belangrijkste aandachtspunten in 2023 voor human resourceverantwoordelijken. Door op deze drie punten in te zetten, kan een werkgever zich een aantrekkelijk imago aanmeten en blijven zijn werknemers op lange termijn bij hem aan de slag”, besluit Wim Schryvers, Senior Manager bij Michael Page Belgium.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content