© iStock

Telewerk remt honger naar opslag

Hoe meer telewerkmogelijkheden werkgevers aanbieden, hoe aantrekkelijker hun vacatures. Dat blijkt uit een onderzoek van Eline Moens, verbonden aan de vakgroep economie van de UGent. Werknemers zijn zelfs bereid om minder loonopslag te aanvaarden in ruil voor meer telewerk.

Moens – begeleid door promotoren Stijn Baert, Elsy Verhofstadt en Luc Van Ootegem – liet een representatieve steekproef van 500 Vlaamse werknemers de aantrekkelijkheid van jobaanbiedingen evalueren. Die verschilden niet alleen wat loonvoorwaarden betreft, maar ook in de mate waarin telewerk mogelijk is.

Wat blijkt: het verband tussen telewerkmogelijkheden en de aantrekkelijkheid van een job is nagenoeg lineair, zo blijkt uit de resultaten. Stijgt het aantal mogelijke telewerkuren bijvoorbeeld met 10 procentpunten van 20 procent (één dag) naar 30 procent (anderhalve dag), dan vinden werknemers de job gemiddeld 2,2 procentpunten aantrekkelijker en nemen ze genoegen met 2,3 procentpunten minder loonstijging. “In mensentaal: als bij een nieuwe job het loon normaal met 10 procent zou stijgen, dan vindt men het even goed om slechts 5 procent te stijgen wanneer daar een extra telewerkdag tegenover staat”, legt Moens uit.

Betere balans tussen het werk en het privéleven

Werknemers vinden telewerk vooral aantrekkelijk wegens de betere balans tussen het werk en het privéleven, en de hogere autonomie. “In jobs waarin telewerk minder mogelijk is, is het bijzonder belangrijk dat de werkgevers communiceren over hun inspanningen om het evenwicht tussen werk en privéleven en autonomie bij het invullen van de taken te bewaken. Zo kunnen ze de lagere aantrekkelijkheid van jobs zonder telewerk compenseren”, aldus Moens.

Het onderzoek toont tot slot nog aan dat werknemers die plichtsbewuster zijn, in het algemeen minder geïnteresseerd zijn in uitgebreidere telewerkmogelijkheden. Een verklaring zou kunnen zijn dat het soms minder efficiënt is om bepaalde taken thuis uit te voeren. “Werkgevers dienen de zelfselectie van minder gewetensvolle werknemers in banen met meer telewerk goed in de gaten te houden om lagere productiviteit te vermijden”, waarschuwt professor arbeidseconomie Stijn Baert.

Partner Content