© Getty Images/iStockphoto

Tijdelijk werkloos, wat houdt dat in?

Het voorbije weekend gaf federaal minister van Werk, Nathalie Muylle, aan dat ze verwachtte dat 1 miljoen Belgen in het stelsel van tijdelijke werkloosheid zullen terechtkomen. Wat houdt dit juist in?

1. Wat is tijdelijke werkloosheid?

De regeringsmaatregelen naar aanleiding van het coronavirus zorgen ervoor dat heel wat werknemers hun arbeidsovereenkomst niet kunnen uitvoeren. Voor heel de periode dat deze maatregelen zullen gelden, zal de RVA het begrip ‘overmacht’ soepel toepassen en deze situatie beschouwen als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, waardoor je een uitkering kan krijgen. Voor ondernemingen in moeilijkheden bestaat er ook de tijdelijke werkloosheid om economische redenen, maar in de huidige context raadt de RVA deze werkgevers aan om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan te vragen. Maar of je werkgever ’technische werkloosheid’, ‘economische werkloosheid’ of ’tijdelijke werkloosheid’ invult , je komt in een vorm van ’tijdelijke werkloosheid’ terecht, die jou recht geeft op een werkloosheidsvergoeding.

2. Wie kan tijdelijk werkloos worden gesteld?

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is mogelijk voor arbeiders en bedienden, uitzendkrachten tijdens de duur van hun contract, personeel dat werkt in onderwijsinstellingen en leerlingen in een alternerende opleiding. Statutaire ambtenaren en studenten kunnen er geen beroep op doen. Zelfstandigen in hoofdberoep en mensen met een vrij beroep kunnen er geen beroep op doen.

3. Moet je zelf de aanvraag doen?

Je werkgever moet de documenten ’tijdelijke werkloosheid’ invullen. Maar jij moet zelf ook een aanvraag (via het formulier C3.2) indienen bij een uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas). Kijk na of je dit online kan doen. Je vindt het formulier C3.2 Corona op de website van de RVA: www.rva.be.

4. Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

In principe bedraagt de uitkering 65% van het begrensde loon (de grens is 2.754,76 euro bruto per maand), maar tot 30 juni 2020 wordt het bedrag op 70% van het begrensde loon gebracht. Daar gaat nog 26,75% bedrijfsvoorheffing van af. Voor de meeste werknemers zal dit een nettoloon van 1.000 tot 1.500 euro betekenen. Omdat het om zoveel mensen tegelijk gaat waarvoor tijdelijke werkloosheid wordt aangevraagd, besliste federaal minister van Werk, Nathalie Muylle, om iedereen al een forfaitaire uitkering te betalen van 1.450 euro. De verrekening met de bedrijfsvoorheffing gebeurt later.

Naast deze werkloosheidsuitkering betaalt de RVA ook een supplement van 5,63 euro per dag.

5. Bestaat er een andere uitkering voor zelfstandigen?

Zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus kunnen een financiële uitkering ontvangen. Dit ‘overbruggingsrecht’ geeft recht op een uitkering van 1.291,69 euro (zonder kinderlast) of 1.614,10 euro (met kinderlast) per maand. Om je gezinssituatie aan te geven is een verklaring op eer voldoende. Je moet daarvoor geen attest aan je ziekenfonds vragen. Aanvraagformulieren voor de uitkering vind je op de website van je sociale verzekeringsfonds.

Meer info:

voor werknemers: FAQ Tijdelijke werkloosheid corona op de website van de RVA: www.rva.be

voor zelfstandigen : www.rsvz.be; callcenter Corona: 0800 12018

Partner Content