Happy loving family are preparing bakery together. Granny and child are cooking cookies and having fun in the kitchen.

Tijdskrediet en landingsbaan

Ik ga binnenkort met pensioen. Van 1997 tot 2001 heb ik 5 jaar halftijds tijdskrediet genomen – of heette dat toen nog loopbaanonderbreking? Nu ben ik 62 en heb een halftijdse landingsbaan met uitkering. Tellen al die periodes mee voor mijn pensioen? En op basis van welk loon gebeurt dat?

Vroeger werd er enkel gesproken over loopbaanonderbreking, ongeacht het stelsel waarin je werkzaam was. Sinds 2002 spreken we bij werknemers in de privésector over tijdskrediet.

Tijdskrediet en loopbaanonderbreking kunnen onder bepaalde voorwaarden meetellen voor je pen- sioendatum en je pensioenbedrag. De gelijkstelling hangt onder meer af van:

• de exacte periode waarin je tijdskrediet of loopbaanonderbreking hebt genomen – de wetgeving is immers al verschillende keren gewijzigd

• of je al dan niet kinderen ten laste hebt

• je statuut.

Startte je loopbaanonderbreking tussen begin 1996 en eind 2011, dan kunnen er maximaal 12 maanden meetellen voor je pensioen. Bij een deeltijdse onderbreking worden die maanden omgezet in functie van het onderbrekingspercentage. Zo worden 12 maanden bij een halftijdse loopbaanonderbreking 24 maanden. De loopbaanonderbreking wordt dus gedurende 24 maanden – in 1997 en 1998 gelijkgesteld voor je pensioen. Je pensioendatum en je pensioenbedrag worden dan berekend alsof je voltijds hebt gewerkt in die periode.

Als jij of je huwelijkspartner in de periode van loopbaanonderbreking kinderbijslag ontving voor een kind jonger dan 6 jaar, kunnen hier nog maximaal 24 maanden aan worden toegevoegd, dus omgezet nog maximaal 48 maanden.

De periodes die noch standaard, noch op basis van kinderlast gelijkgesteld worden, kunnen toch gelijkgesteld worden voor je pensioen door vrijwillige regularisatiebijdragen te betalen. Zo kan je de gelijkstelling van de loopbaanonderbreking uitbreiden tot maximaal 60 maanden.

Momenteel ben je 62 jaar en geniet je van een tijdskrediet-landingsbaan. De periode van tijdskrediet-landingsbaan waarvoor je een uitkering van de RVA ontvangt, telt volledig mee voor je werknemerspensioen. Bij een 50%-tewerkstelling worden de eerste twee jaar berekend voor je pen- sioen alsof je voltijds hebt gewerkt. Er is bijgevolg geen impact op je pensioendatum of je pensioenbedrag. Voor alle andere dagen tijdskrediet-landingsbaan wordt rekening gehouden met een lager loon op basis van het gewaarborgd minimum jaarloon. Dit heeft dus wel een impact op je pensioenbedrag.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content