U spaart meer dan u denkt

Eind 2008 kreeg u nog vlot 4,5 % op een termijnrekening van 3 maanden, nu met moeite nog 1%. En toch kunt u momenteel méér verdienen met cash geld dan toen. Hoe komt dat en wat is nu de beste belegging van cash?

In 2008 was een termijnrekening (vlot 4% voor 3 maanden) de ideale belegging voor uw cash. Dit dankzij de kortetermijnrente die haar piek bereikte rond oktober 2008. Toen kreeg u 4,5% op een termijnrekening van 3 maanden en zelfs 5% op een termijnrekening van 1 jaar. Maar vanaf eind november zakte de rente als een pudding in elkaar. Momenteel moet u zich tevreden stellen met bijna 1% bruto op een termijnrekening van 3 maanden. Een veelgehoorde klacht is dan ook dat ons geld momenteel niets meer opbrengt . Dat eist nuancering. Niet de nominale rente is immers belangrijk (dit is de rente die u krijgt, bijvoorbeeld op een termijn- of spaarrekening), maar wel de zogenaamde reële rente.

Nominale en reële rente: het verschil

Dat een hoge nominale rente niet altijd zorgt voor een hoge reële rente maakt volgend praktijkvoorbeeld duidelijk. In juli vorig jaar kreeg u op een termijnrekening van 3 maanden 4,47% bruto (3,88% netto, na aftrek van 15% roerende voorheffing). Wie toen zijn geld op een termijnrekening parkeerde, dacht wellicht dat hij heel goed aan het verdienen was want het was sinds 2000 geleden dat hij nog zoveel kreeg op een termijnrekening. Tenminste, zo leek het! Die 3,88 % was echter de nominale rente, niet de reële rente. Dat is de rente die u krijgt van de bank min de inflatie (de stijging van de levensduurte). Het reële rendement is dus wat u écht op zak steekt. Het maakt duidelijk of uw cash écht groeit of krimpt.

In juli 2008 kreeg u 3,88% maar de inflatie bedroeg toen... 5,91%. U verdiende dus geen 3,88% maar verloor 2,03% (3,88 – 5,91). Uw geld daalde dus 2,03 % in waarde terwijl u zogezegd 3,88% kreeg van uw bankier.

De moraal van het verhaal: als u wilt weten of uw geld groeit of krimpt, vergeet dan niet rekening te houden met de inflatie.

U spaart meer dan u denkt

TER VERGELIJKING in april 2009 kreeg u slechts 1,1% bruto (of 0,94% netto) op een termijnrekening van 3 maanden, maar de inflatie bedroeg toen 0,6%. Het echte rendement was dus 0,34%. Uw geld groeide dus opnieuw in waarde. Uiteraard kunt u uw reële rendement eventueel nog opkrikken door een betere belegging te kiezen.

WEETJE Volgens het Planbureau zal de inflatie in het jaar 2009 wellicht uitkomen op 0,3% op jaarbasis. Als deze voorspelling uitkomt, wordt alles wat u in 2009 netto kunt beleggen boven de 0,3% uw reële rendement.

Dit brengt cash geld vandaag op

Termijnrekeningen

Wie momenteel zijn cash op een termijnrekening wil vastzetten, zal merken dat hij zijn geld al langer dan 2 jaar moet vastzetten om meer dan 2% netto over te houden. Dat is eigenlijk een te lange termijn om cash geld te parkeren. Wie zijn geld langer dan 3 jaar kan missen, kan beter beleggen in kwaliteitsobligaties. Hieronder vindt u een tabel met wat u momenteel op een termijnrekening kunt krijgen.

Looptijd Bruto (%) Netto (*)
1 maand 0,60 0,51
2 maanden 0,67 0,57
3 maanden 0,87 0,74
6 maanden 1,03 0,88
1 jaar 1,20 1,02
2 jaar 2,72 2,31
3 jaar 3,12 2,65
5 jaar 3,87 3,29
7 jaar 4,37 3,71

(*) na inhouding van 15% roerende voorheffing.

Spaarrekeningen

We frissen nog even de nieuwe spelregels op. Banken kunnen bij het bepalen van hun basisrente kiezen uit twee mogelijkheden. Ofwel geven ze maximaal 3%, ofwel kiezen ze voor de rente die de Europese Centrale Bank (ECB) toepast op zijn herfinancieringstransacties. Die rente is de laatste tijd sterk aan het dalen, en ligt al ver beneden de 3 %. In de huidige markt-omstandigheden is het dus logisch dat de 3% het maximale basistarief wordt. De aangroeipremie is verdwenen, enkel de getrouwheidspremie blijft over. De hoogte daarvan blijft beperkt tot minimaal een kwart en maximaal de helft van de basisrente.

Daar waar de beste spaarrekeningen vroeger een hoge basisrente gaven (bijv. 3%) en bijna niets als getrouwheidspremie (vaak was dat slechts 0,01 %), kan dat nu niet meer. Vandaar dat de banken hun basispremie hebben laten zakken en nu een getrouwheidspremie geven van doorgaans 0,25% van de basispremie.

Momenteel kunt u op heel wat internetspaarrekeningen nog ongeveer 2,25% plus 0,75% getrouwheidspremie krijgen. Vanaf de eerste euro krijgt u dus nog altijd 2,25% netto en als u het bedrag 1 jaar op de rekening laat staan tot 3% netto.

Fiscaal

Voor natuurlijke personen met woonplaats in België is de eerste intrestschijf van euro1730 op spaarrekeningen vrijgesteld van roerende voor-heffing. Deze vrijstelling is van toepassing per jaar en per belastingplichtige. Indien u getrouwd bent of wettelijk samenwoont, kunt u ook een gezamenlijke rekening openen en de interesten worden dan vrijgesteld tot euro 3.460 (2 x euro 1730). Iedere belastingplichtige heeft slechts recht op één vrijstelling van roerende voorheffing, maar in de praktijk wordt dit niet gecontroleerd door de fiscus of de banken, zelfs niet binnen dezelfde bank.

In principe moet ook de intrest op rekeningen van minderjarige kinderen bij de intrest van de ouders geteld worden. Die hebben immers het genotsrecht op de inkomsten daarvan zolang die minderjarig zijn. Elke ouder neemt dan de helft van de intrest voor zijn rekening. U kunt meerdere rekeningen openen bij meerdere banken of op naam van meerdere gezinsleden. Indien de intrest op al uw spaarrekeningen samen de vrijstelling overschrijdt, moet u dit spontaan aangeven in uw belastingaangifte.

Conclusie: sparen loont wél!

Momenteel kiest u nog steeds het best voor een spaarrekening. De rentevergoeding daarvan ligt immers tot driemaal hoger dan op een termijnrekening. Als u op dit ogenblik een bepaalde som geld 1 jaar op een termijnrekening plaatst, kunt u 1,02 % netto krijgen en op een spaarrekening is dat voorlopig 3% (2,25 + 0,75%). Dat is dus lang niet slecht, vooral als u er rekening mee houdt dat de inflatie in 2009 volgens de recentste prog-noses op ongeveer 0,3% zal uitkomen. Bij de huidige stand van zaken betekent dit dat het reële rendement (dus na aftrek van de inflatie) van een goed spaarboekje ongeveer 2,7% bedraagt, wat héél hoog is.

Als u zou beleggen in een termijnrekening van 1 jaar is het reële rendement slechts 0,72% (1,02 %-0,3 %= 0,72 %), wat in de financiële wereld als een normaal gemiddeld reëel rendement wordt beschouwd voor cash.

LET WEL de rente op spaarrekeningen kan wel nog verder zakken terwijl u bij een termijnrekening het tarief als het ware vastpint voor de in het contract bepaalde termijn.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content