© Getty Images/iStockphoto

Vanaf 1 december kan iedereen op zelfde manier studiejaren afkopen

Studiejaren afkopen om vroeger op pensioen te kunnen en een hoger pensioen te krijgen, was al langer mogelijk. Met de hervorming die op 1 december ingaat, wordt die regeling voor iedereen, zowel ambtenaren, werknemers als zelfstandigen, op dezelfde leest geschoeid.

Afkopen van studiejaren kan voortaan voor 1.500 euro per diplomajaar, ongeacht het stelsel, binnen de tien jaar na het afronden van de studies. Nadien ligt het bedrag hoger. Voor minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine gaat het om ‘een geleidelijke harmonisering tussen de stelsels’.

Ambtenaren konden, net zoals werknemers uit de privé, al langer hun studiejaren afkopen, maar ambtenaren konden dat gratis. De hervorming voorziet in het verdwijnen van de gratis diplomabonificatie voor ambtenaren. Zij zullen net als werknemers en zelfstandigen 1.500 euro moeten neertellen per diplomajaar in ruil voor een hoger pensioen.

Na de periode van tien jaar zal de mogelijkheid tot afkopen worden behouden, maar zal het te betalen bedrag, dat op actuariële basis vastgesteld zal worden, hoger liggen. De regularisatiebijdrage is fiscaal aftrekbaar, en dit voor de drie stelsels.

Er loopt ook een overgangsperiode van drie jaar. Binnen die drie jaar zullen alle werknemers en zelfstandigen hun geslaagde studiejaren na hun 20e verjaardag kunnen regulariseren. Ambtenaren zullen tijdens de overgangsperiode alle studiejaren die hen niet gratis toegekend worden kunnen regulariseren.

Deze zogenaamde diplomabonificatie houdt in dat studiejaren onder voorwaarden kunnen meetellen voor zowel de vaststelling van het aantal jaren dat nodig is om met vervroegd pensioen te kunnen gaan, als voor de berekening van het pensioen.

Partner Content