© Getty Images

Vervroegd pensioen

Ik heb 20 jaar gewerkt als leerkracht, waarvan 18 vastbenoemd. Daarna ben ik overgestapt naar de privésector. Daar zal ik 22 jaar gewerkt hebben. Volgend jaar word ik 63 jaar. Dan zou ik graag met vervroegd pensioen gaan. Tellen de jaren in het onderwijs mee om te zien of ik aan voldoende loopbaanjaren kom? Moet ik twee pensioenaanvragen doen? Moet ik in elk stelsel voldoen aan de voorwaarde voor het minimumpensioen?

Je kan met vervroegd pensioen gaan vanaf 63 jaar als je een loopbaan kan bewijzen van 42 jaar. Dat is hier het geval want we houden rekening met jouw loopbaan als ambtenaar en werknemer samen. In totaal kom je net aan die vereiste 42 loopbaanjaren.

Minimumpensioen

Voor het gewaarborgd minimumpensioen kijken we niet naar je gemengde loopbaan in zijn geheel maar moeten we jouw loopbaan als ambtenaar en werknemer apart onderzoeken. Je bent geboren in 1962, dus voor jou gelden nog de oude regels om recht te openen op het gewaarborgd minimumpensioen.

Als ambtenaar moet je minstens 20 jaar dienst hebben én je loopbaan eindigen als ambtenaar. De eerste voorwaarde is voldaan want de tijdelijke, contractuele diensten van 2 jaar zullen worden omgezet naar de ambtenarensector. De tweede voorwaarde is niet voldaan dus het recht op het minimumpensioen is niet geopend.

Als werknemer moet je een werknemersloopbaan bewijzen van minstens 30 jaar. Hier telt enkel de loopbaan van 22 jaar (jouw loopbaanjaren in het onderwijs worden niet meegerekend), dus je hebt ook geen recht op het minimumpensioen als werknemer.

Aanvraag

Als je je pensioen wil aanvragen, moet je dit maar één keer doen. Dit kan snel en vlot via mypension.be. De Pensioendienst kijkt dan je volledige loopbaan na en berekent je pensioen voor beide stelsels. Het bedrag dat je nu op mypension.be ziet is een globaal geraamd bedrag. Voor wie een gemengde loopbaan heeft, bijvoorbeeld deels als ambtenaar en deels als loontrekkende, worden de ramingen online samengeteld en krijg je één bedrag te zien. Maar eens jij je pensioenaanvraag hebt gedaan, wordt jouw definitieve bedrag door elke dienst afzonderlijk berekend en krijg jij 2 pensioenbeslissingen, één voor je pensioen als ambtenaar en één voor je pensioen als loontrekkende. De Federale Pensioendienst betaalt jou wel één enkel, samengeteld bedrag uit.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content