Vijf nieuwe vragen over klein verlet

Krijgt u van uw werkgever extra vakantie voor het huwelijksfeest van uw stiefkleindochter? Hebt u recht op klein verlet als u een tijdskrediet hebt genomen? Nieuwe situaties, nieuwe vragen.

Klein verlet is de naam voor de extra vakantiedagen bij een gebeurtenis in uw privéleven zoals het huwelijk of overlijden van een familielid, een oproep om voor een rechtbank te getuigen, enz. Maar hoe zit het met klein verlet in een nieuwsamengesteld gezin? Hebben halfzussen en stiefopa’s dezelfde rechten? En wat als u een tijdskrediet genomen hebt? Of als u van werkgever verandert?

Hieronder bundelen we 5 vragen die ons recent gesteld werden.

1. Geven alle werkgevers evenveel klein verlet?

De gebeurtenissen die recht geven op klein verlet zijn bij koninklijk besluit van 28 augustus 1963 limitatief opgesomd maar veel sector- of ondernemings-cao’s bevatten een gunstiger regeling dan het kb. Ze kennen meer dagen toe dan het wettelijk aantal of geven ook extra verlof voor andere redenen dan het kb (een verhuis bijvoorbeeld). Informeer dus altijd bij uw personeelsdienst of lees er uw arbeids-overeenkomst op na.

2. Ik heb een halftijds tijdskrediet genomen. Krijg ik klein verlet voor het huwelijk van mijn dochter?

Voor gebeurtenissen waarvoor de dag van het klein verlet uitdrukkelijk is bepaald (zoals het huwelijk van een kind), heeft de deeltijdse werknemer enkel recht op klein verlet als hij normaal gezien zou werken op die dag. Voor gebeurtenissen waarvoor de werknemer de dag(en) van afwezigheid mag kiezen binnen een welbepaalde periode (het eigen huwelijk bijvoorbeeld) heeft een deeltijdse werknemer dezelfde keuzemogelijkheid als een voltijdse.

3. Ik woon feitelijk samen met mijn nieuwe partner. Heb ik recht op een dag klein verlet voor het overlijden van mijn schoonvader?

Wettelijk samenwonenden zijn gelijkgesteld met gehuwden voor het recht op klein verlet. Feitelijk samenwonenden niet, tenzij er in hun sector of onderneming hierover een soepeler regeling bestaat. Bedienden in paritair comité 218 bijvoorbeeld krijgen een dag verlof voor de begrafenis van hun schoonouders.

4. Krijgen mijn kinderen klein verlet om naar de begrafenis van hun stiefopa te gaan?

Stiefkleinkinderen worden niet gelijkgeschakeld met eigen kleinkinderen. Zij krijgen dus geen klein verlet voor de begrafenis van hun stiefgrootouder, zelfs niet als hun ouder hertrouwd is of wettelijk samenwoont met zijn/haar nieuwe partner. Een stiefgrootouder krijgt ook geen klein verlet voor het huwelijk van zijn stiefkleinkind.

5. Heeft een jobstudente recht op klein verlet voor het huwelijk van haar halfbroer?

Jongeren die tewerkgesteld zijn met een studentenovereenkomst hebben evenveel recht op klein verlet als gewone werknemers. Halfbroers en halfzussen worden voor het recht op klein verlet gelijkgesteld met gewone broers of zussen. Ze krijgen de dag van het huwelijk dus vrij.

Het verschil met verlof om familiale redenen

Wie voor een ziek (klein)kind wil zorgen, kan geen beroep doen op klein verlet. Werknemers in de privésector hebben wel 10 dagen onbetaald verlof om familiale redenen, zoals de ziekte van een kind. Maar grootouders hebben daar geen recht op, tenzij het kleinkind onder hun dak woont. Wie voor een ziek kleinkind wil zorgen zal dus verplicht zijn, zijn saldo gewone vakantiedagen aan te spreken.

Partner Content