© Getty Images/Westend61

Voorbehoud van vruchtgebruik, is dat een goed idee?

Je kan een goed schenken met voorbehoud van vruchtgebruik. Kort gezegd behoud je dan geld en controle. Maar heeft het ook nadelen?

Lange tijd was er qua belastingtarieven niet zoveel verschil tussen het schenken en het erven van een onroerend goed. Maar de tarieven voor het schenken van onroerend goed gingen in de drie gewesten naar beneden. De woonplaats van de schenker bepaalt het tarief. Vandaag doe je een voordeel als je bij leven al onroerend goed wegschenkt. Maar als je iets schenkt, dan verdwijnt het uit je vermogen.

Controle behouden

Een manier om controle te behouden en toch zelf nog te genieten van de opbrengst (huurinkomsten) die het onroerend goed oplevert, is schenken met voorbehoud van vruchtgebruik. Je schenkt dan bijvoorbeeld de naakte eigendom van je appartement (tweede verblijf) aan je kind en jij blijft de huurinkomsten innen. Overlijdt de vruchtgebruiker, dan dooft het vruchtgebruik uit en wordt de naakte eigenaar een volle eigenaar. Op dat moment moet die geen erfbelasting meer betalen. Er wordt wel schenkbelasting betaald op het moment van de schenking. En dit op de volledige som, niet enkel op het stuk naakte eigendom. Naakte eigendom schenken kost dus evenveel als volle eigendom schenken. De voordelen van de techniek zijn dus het behoud van controle en het feit dat je nog inkomsten hebt.

Zijn er ook nadelen?

De vruchtgebruiker moet goed beseffen dat de waarde van zijn vruchtgebruik daalt met de tijd. Stel dat ouders en kinderen na 10 jaar samen beslissen om het appartement toch te verkopen, bijvoorbeeld omdat het erg oud geworden is en er veel kosten zijn. Dan wordt de verkoopprijs verdeeld tussen naakte eigenaars (kinderen) en vruchtgebruikers (ouders). Maar het vruchtgebruik is op die 10 jaar veel minder waard geworden, waardoor de ouders een veel lager percentage van de verkoopprijs zullen krijgen. Dit hoeft niet noodzakelijk een obstakel te zijn om te schenken met voorbehoud van vruchtgebruik, maar het is wel belangrijk om te weten.

Partner Content