© iStock

Wat moet je doen als je zelfstandige wordt?

Wil je starten als zelfstandige? Dan zal je voortaan moeten aansluiten bij het sociaal verzekeringsfonds voordat je je activiteit start.

Zelfstandige worden, er komen nogal wat formaliteiten bij kijken. Zo moet je je onder meer aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en bijdragen betalen. Dat kan in hoofd- of bijberoep. Vandaag kan je je activiteit starten zonder dat je al aangesloten bent bij een sociaal verzekeringsfonds. Dat zal in de toekomst niet langer het geval zijn want de ministerraad heeft de tekst goedgekeurd die bepaalt dat het voortaan verplicht zal zijn zich aan te sluiten voordat je een zelfstandige activiteit start. Het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van Zelfstandigen) heeft tijdens controles op het terrein immers regelmatig vastgesteld dat zelfstandigen die niet in regel zijn, zeggen dat zij net van plan waren om zich aan te sluiten als zelfstandige in de loop van de dag... Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, verklaarde: “We maken aan einde aan gevallen van fraude en oneerlijke concurrentie, met name van zelfstandigen die uit het buitenland komen“.

Overige formaliteiten

  • Eerst en vooral moet je een zichtrekening openen bij je bank of een andere financiële instelling. Die rekening dient uitsluitend voor je activiteiten als zelfstandige. Je mag ze dus niet gebruiken voor privédoeleinden.
  • Wil je een commerciële (je verkoopt een product) of een ambachtelijke activiteit (je levert een dienst, bijvoorbeeld als tuinman) starten, dan moet je je inschrijven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Dit is een grote databank die een aantal gegevens van elke onderneming verzamelt. Je gaat daarvoor naar een van de ondernemingsloketten. Zij bundelen een aantal verplichtingen die je voordien op verschillende plaatsen moest vervullen (bijv. de inschrijving in het handelsregister). Meer info en de lijst van ondernemingsloketten vind je op www.economie.fgov.be.
  • Neem contact met jouw btw-kantoor. Sommige zelfstandige activiteiten zijn btw-plichtig, andere niet.
  • Je bent verplicht een boekhouding bij te houden.
  • Verder moet je ook aangesloten zijn bij een ziekenfonds.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content