© Getty Images

Wat na een ontslag om medische overmacht?

Wie langdurig ziek is en een re-integratietraject volgt kan – in het slechtste geval – ontslagen worden wegens medische overmacht, zonder opzegtermijn of vergoeding. Wat gebeurt er dan?

In Plus Magazine van april publiceerde de redactie een brief van een lezer die stelt dat een ontslag wegens medische overmacht geen recht geeft op een ontslagvergoeding en dat je nadien zonder inkomen valt. Heb je dan geen recht op een werkloosheidsvergoeding of een ziekte-uitkering? We vroegen het aan Ben Catteau, stafmedewerker ACV-Puls.

Als een adviserend geneesheer van het ziekenfonds een langdurig zieke werknemer een re-integratietraject in het bedrijf laat volgen, wil dit dan per definitie zeggen dat de persoon opnieuw ‘arbeidsgeschikt’ is bevonden?

“Een re-integratietraject kan door verschillende personen opgestart worden (en afhankelijk wie het opstart, kan dit pas na een bepaalde periode): door de werknemer, door de werkgever of door de adviserend geneesheer van de mutualiteit”, legt Ben Catteau uit. “Het feit dat de adviserend geneesheer de procedure opstartte is niet noodzakelijk een bewijs dat de werknemer arbeidsgeschikt is, want er wordt soms ook om een andere reden opgestart, bijvoorbeeld om een einde te maken aan een uitzichtloze situatie voor de werknemer die al heel lang een ziekte-uitkering krijgt. Soms wordt het inderdaad opgestart omdat de werknemer arbeidsgeschikt is en dit voorafgaand aan een schrapping van ziekte-uitkeringen.”

Wat gebeurt er als jouw contract beëindigd wordt wegens medische overmacht? Heb je dan sowieso recht op werkloosheidsuitkeringen?

Ben Catteau: “Na een beëindiging wegens medische overmacht zijn er 2 mogelijkheden. Ofwel is de werknemer arbeidsgeschikt en beschikbaar voor de arbeidsmarkt. In dat geval kan er aanspraak gemaakt worden op werkloosheidsuitkeringen. Maar de werknemer moet dan wel aan de voorwaarden voldoen om er recht op te hebben. Voldoet hij niet aan de voorwaarden, dan zou het inderdaad kunnen dat er geen werkloosheidsuitkeringen worden toegekend en er dus geen inkomsten zijn. De kans dat een werknemer na een ontslag wegens medische overmacht van de éne op de andere dag zonder inkomen valt is dus vrij klein, maar niet onbestaande.

De tweede mogelijkheid is dat de werknemer arbeidsongeschikt blijft en dus nog niet aan het werk kan. Hier blijven de ziekte-uitkeringen behouden tot op het moment dat de werknemer arbeidsgeschikt is, of het moment dat de adviserend geneesheer oordeelt dat de werknemer arbeidsgeschikt is en dus van de mutualiteit ‘gegooid’ kan worden (doorgaans gaat hier een procedure aan vooraf). In dat laatste geval kan de werknemer aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen (als aan de voorwaarden voldaan is).”

Zijn er cijfers bekend over hoeveel werknemers die in een re-integratietraject stappen effectief aan het werk blijven?

Ben Catteau: “Uit een onderzoek van het Hiva blijkt dat 42 % van de werknemers die in een re-integratietraject stappen aan het werk blijven. 31 % van deze groep bij dezelfde werkgever en 69 % bij een andere werkgever (quasi onmiddellijk).

Nog een belangrijk gegeven: uit de bevraging blijkt dat 55 % van de opgestarte re-integratietrajecten eindigt in een beslissing die leidt tot medische overmacht. 37% van die 55% hervatte het werk (veelal bij een andere werkgever).

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content