© Getty Images/iStockphoto

Wat verandert er aan erf- en schenkbelasting?

We zetten de gevolgen van de wijzigingen in het erfrecht op fiscaal vlak op een rijtje.

Wat verandert er aan de schenkbelasting?

Sinds de schenkbelasting op onroerend goed werd verlaagd, is er in Vlaanderen en Brussel niet meer gesleuteld aan de belasting op schenkingen. In Wallonië wel. Daar verdwijnt het tarief van 7,7% bij roerende schenkingen. Het wordt vervangen door een schenkbelasting van 3,3% voor een roerende schenking (geld of effecten) in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijke samenwoners. Voor een roerende schenking tussen alle andere personen (broers, nichten, vreemden) geldt voortaan het tarief van 5,5%.

Wat verandert er aan de erfbelasting?

Vlaanderen heeft de erfbelasting op een aantal punten gewijzigd. Wellicht worden die net voor of net na de zomer van kracht.

Vandaag al kan je kiezen voor een erfenissprong waarbij je de erfenis van je ouders in haar geheel rechtstreeks doorgeeft aan je eigen kinderen. Alles of niets dus. Voortaan wordt ook een gedeeltelijke erfenissprong mogelijk en kan je binnen het jaar een deel van de erfenis van je ouders kosteloos aan je kinderen doorgeven.

Vandaag geniet de langstlevende partner al een vrijstelling van erfbelasting voor zijn/haar deel in de gezinswoning. Voortaan zal ook de eerste schijf van 50.000 euro aan roerende goederen – waarop je nu 3% erfbelasting betaalt – vrij zijn van erfbelasting. Die regel zal gelden voor echtgenoten, wettelijke samenwoners en feitelijke samenwoners die meer dan 1 jaar ononderbroken samenwonen.

Voor kinderen die beide ouders verliezen én jonger zijn dan 21 jaar, komt er een vrijstelling van erfbelasting voor 75.000 euro aan roerende goederen én een vrijstelling op de woning van de ouders.

Het hoge erfbelastingtarief in de zijlijn wordt aangepast: het hoogste tarief van 65% wordt verlaagd tot 55% en het tarief op de eerste 35.000 euro zakt naar 25%.

In Wallonië betaalt de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende geen successierechten meer op zijn deel in de gezinswoning. Vroeger gold die vrijstelling maar tot 160.000 euro. Het moet wel om de gezinswoning gaan en de overledene moet er minstens vijf jaar voor zijn overlijden zijn hoofdverblijfplaats hebben gehad.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content