© Getty Images/Westend61

Werken na 65 jaar. Ben je verzekerd?

Toen bekend werd dat drie VRT-journalisten met pensioen moeten omwille van hun leeftijd, kwam de vraag naar leeftijd en pensioen nog eens naar voor. In de privésector mag je verder werken na je 65, maar krijg je dan ook een uitkering als je ziek bent of je werk verliest?

In de privésector moet je niet met pensioen als je 65 jaar bent. Is je werkgever akkoord, dan mag je gerust verder blijven werken. En werk je meer dan 45 jaar of 14.040 dagen (het vereiste aantal om een volledig pensioen te krijgen), dan kan je je pensioen opkrikken.

Blijft de vraag wat er gebeurt als je na je 65ste blijft werken, maar lang ziek bent of werkloos wordt. Tot een paar jaar geleden had je in dat geval maar een heel korte tijd recht op een ziekte-uitkering als de periode van gewaarborgd loon (betaald door je werkgever) voorbij was, nl. één maand. Wie langer ziek was en na 65 nog aan het werk was ging dan ook vaak op dat moment noodgedwongen met pensioen.

Sinds 1 mei 2019 is het recht op een ziekte-uitkering na 65 jaar uitgebreid tot de eerste 6 maanden arbeidsongeschiktheid. Ook medewerkers die ziek worden kort vóór ze de wettelijke pensioenleeftijd bereiken en toch beslissen om na die leeftijd verder te werken, zullen van die periode van zes maanden kunnen genieten. De periode van zes maanden start ook voor hen vanaf de aanvang van de ziekte.

En wat met werkloosheid? Vanaf de eerste dag van de maand na die van je 65ste verjaardag kan je geen werkloosheidsuitkeringen meer krijgen. Blijf je werken na 65, maar verlies je je job, dan zal je met pensioen moeten gaan om een inkomen te hebben als je niet meteen een andere job vindt. Niets belet je trouwens om je pensioen te combineren met werken. Vanaf 65 jaar staat er geen grens meer op je bijverdiensten bovenop je pensioen. Maar de bijdragen die je betaalt op wat je bijverdient, zal je geen hoger pensioen opleveren.

Partner Content