© Getty Images

Wie kan op vervroegd pensioen?

De wettelijke pensioenleeftijd is vandaag 65 jaar. Dan kan je sowieso met pensioen, ongeacht hoeveel jaar je gewerkt hebt. Heb je voldoende gewerkte jaren, dan kan je ook vroeger stoppen.

Vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin je 65 wordt, mag je met pensioen. Maar je hoeft niet met pensioen te gaan. In de privésector mag je blijven werken. Heb je 45 loopbaanjaren gewerkt, dan kom je aan een volledige loopbaan. Extra jaren leveren extra pensioen op, maar weet wel dat eens je 45 jaar gewerkt hebt, enkel de werkelijk gewerkte dagen meetellen om jouw pensioenbedrag te verhogen.

Vroeger stoppen kàn, maar daar hangen wel voorwaarden aan vast. Zo kan je stoppen op 63 jaar als je 42 jaar gewerkt hebt, op 61 of 62 jaar als je 43 jaar gewerkt hebt, op 60 jaar als je 44 loopbaanjaren hebt. In dat laatste geval moet je dus al op je 16 jaar beginnen werken zijn.

Een jaar telt mee als gewerkt jaar als je minstens 1/3 van een voltijds arbeidsregime hebt gewerkt, of een periode die daarmee gelijkgesteld wordt.

Vergelijken op MyPension.be

Wie vroeger stopt – en dus niet aan een volledige loopbaan van 45 jaar komt – zal ook geen volledig pensioen hebben, maar een breukdeel. Hoeveel vroeger stoppen jou zal kosten, hangt af van je inkomen. Je kan de bedragen met elkaar vergelijken via MyPension.be, de online tool van de Federale Pensioendienst. Ongeveer, want het bedrag dat je te zien krijgt is een raming. Hoe dichter je bij je echte pensioenleeftijd komt, hoe correcter die raming is. De 2 bedragen zijn het pensioen dat je zou krijgen als je stopt op de wettelijke leeftijd (vandaag 65 jaar, 66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030) en het pensioen dat je kan krijgen als je stopt op je vroegst mogelijke datum. Je kan ook een simulatie maken voor een datum die tussen jouw vroegst mogelijke en jouw wettelijk datum ligt.

Stoppen voor je vroegst mogelijke datum

Verder kan je via MyPension.be ook een simulatie maken van jouw pensioenbedrag als je vrijwillig vroeger stopt met werken, zonder dat je aan de voorwaarden van het vervroegd pensioen voldoet (en je dus voor die periode ook geen pensioengelijkstelling krijgt). Je klikt dan op de mogelijkheid “Je beëindigt je loopbaan voor je vroegste pensioendatum.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content