© Getty Images/Hero Images

Wie krijgt (g)een Vlaamse aanmoedigingspremie?

Ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand kunnen flexibeler opgenomen worden. De keerzijde van de medaille is dat je dan geen Vlaamse aanmoedigingspremie krijgt.

Naast het tijdskrediet in de privésector en de loopbaanonderbreking in de publieke sector kan je ook een thematisch verlof nemen, ongeacht de sector waarin je werkt. Dat zijn: palliatief verlof, verlof voor medische bijstand en ouderschapsverlof.

Het verlof voor medische bijstand en het ouderschapsverlof kunnen flexibeler opgenomen worden. Voor de privésector, personeelsleden van de gemeente- en provinciale besturen en de diensten die ervan afhangen en contractuele werknemers bij bv. de gemeenschapsuniversiteiten, is dat al het geval sinds 1 juni 2019. Voor de personeelsleden van de federale overheid, gewesten, gemeenschappen, onderwijs en autonome overheidsbedrijven gaat de nieuwe regeling in voege op 1 augustus 2019.

De flexibeler regelingen zijn: ouderschapsverlof kan je nu ook onder vorm van 1/10 prestatievermindering opnemen (vroeger enkel voltijds, halftijds of 1/5 vermindering), ten minste als je voltijds werkt. Je kan je voltijdse prestaties verminderen met één dag om de twee weken of met een halve dag per week. En dit voor maximum 40 maanden. Je kan de maximumduur opsplitsen in periodes van 10 maanden of een veelvoud. Verlof voor medische bijstand kan je nu ook voor kortere periodes nemen dan de minimumduur van één maand. Het kan nu ook voor een week, twee weken of drie weken. De maximumduur is 3 maanden.

Voor deze nieuwe vormen van ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand heb je wel het akkoord van je werkgever nodig. Het kan dus geweigerd worden. Splits je de maximumduur van het ouderschapsverlof op, dan moet je werkgever akkoord gaan voor elke nieuwe periode van 10 maanden (of een veelvoud daarvan).

Uitkering en aanmoedigingspremie

Zowel voor ouderschapsverlof als voor verlof om medische redenen krijg je een uitkering van de RVA voor de dagen dat je niet werkt. De bedragen vind je op de website van de RVA. Bovenop de RVA-uitkering kan je ook een aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid krijgen als je werkt in een bedrijf met zetel in het Vlaams Gewest of in de Vlaamse socialprofitsector (daar geldt een apart premiestelsel). De Vlaamse aanmoedigingspremie in de openbare sector werd geïntegreerd in het Vlaams zorgkrediet. Dit betekent dat er geen aanmoedigingspremies openbare sector meer worden toegekend voor nieuwe aanvragen of verlengingen die gestart zijn op 2 september 2016 of later. De bedragen van de aanmoedigingspremie vind je op https://www.werk.be.

Deze aanmoedigingspremie geldt niet voor de nieuwe flexibeler vormen van ouderschapsverlof of verlof voor medische bijstand, omdat deze met vaste maandbedragen werken. Eén uitzondering: als je één of 2 weken verlof voor medische bijstand opneemt voor de hospitalisatie van een kind.

Heb je vragen; dan kan je terecht op de Vlaamse Infolijn, op het gratis nummer 1700.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content