© getty images

Zorgbudget als extra hulpmiddel

Ben je ziek dan kan je rekenen op een terugbetaling van je dokters- en ziekenhuiskosten, je medicatie... Maar voor tal van andere uitgaven is een extra zorgbudget meer dan welkom.

Wie veel zorg nodig heeft, heeft ook andere uitgaven dan dokterskosten of medicatie. Denk maar aan vervoer of verzorgingsmateriaal.

Om tegemoet te kunnen komen aan wie zorgbehoevend is, voerde het Vlaams gewest in 1999 de Zorgverzekering in. Woon of verblijf je in een woon-zorgcentrum of woon je thuis en ben je zorgbehoevend, dan krijg je een premie, die gefinancierd wordt door de algemene verplichte jaarlijkse bijdrage aan een van de zes zorgkassen. Hun gegevens vind je op vlaamsesociale-bescherming.be.

Vandaag betaalt elke Vlaming ouder dan 25 jaar een bijdrage van 58 euro (29 euro voor wie een verhoogde tegemoetkoming gezondheidskosten heeft). Intussen werd de Zorgverzekering in Vlaanderen herdoopt tot Vlaamse Sociale Bescherming. Die omvat de vroegere zorgverzekering, maar ook het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood – de vroegere tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden – en het zorgbudget voor mensen met een beperking.

Waar je woont telt

Woon je in het Brussels gewest, dan kan je kiezen of je toetreedt tot de Vlaamse Sociale Bescherming en de jaarlijkse premie van 58 of 29 euro betaalt. Je kan dat doen vanaf je 26 jaar of vanaf het moment dat je in Brussel komt wonen. Sluit wel op tijd aan, want anders riskeer je een wachttijd voor je zorgbudget. Woonde je al in Brussel en sluit je later aan dan op je 26ste dan moet je vijf jaar ononderbroken aangesloten zijn (en je premie hebben betaald) vooraleer je een beroep kan doen op een zorgbudget of een tussenkomst bij de aankoop of huur van een mobiliteitshulpmiddel.

In het Waals gewest wordt al lang gesproken van een eigen Assurance autonomie, maar die is er tot dusver niet. Woon je in het Waals gewest, dan kan je niet vrijwillig aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming. Al zijn er twee uitzonderingen op: woon je in Wallonië, maar werk je of heb je gewerkt in Vlaanderen en vlak ervoor werkte je in een EU-land, dan moet je verplicht aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming. Hetzelfde geldt als je in Brussel werkt of gewerkt hebt, maar dan mag je aansluiten, je moet niet.

Hoeveel bedraagt het zorgbudget?

• Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroegere zorgverzekering): 140 euro per maand, niet belast (bedrag vanaf 1 januari 2024).

• Zorgbudget voor 65-plussers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen: 104 tot 696 euro per maand, naargelang je zorggraad en je inkomen.

• Zorgbudget voor mensen met een erkende beperking, die aan de voorwaarden voldoen: 300 euro per maand, niet belast. Dit is uitdovend. Het wordt dus niet meer toegekend aan nieuwe erkende personen.

3 x de zorgverzekering in de praktijk

1 Je hebt 25 jaar in Vlaanderen gewoond en premies betaald en dan verhuis je naar Wallonië. Ben je dan je betaalde premies kwijt? En omgekeerd? Kan je nog rechten opbouwen als je lang in Wallonië hebt gewoond en naar Vlaanderen verhuist?

Elke Vlaming is, zoals gezegd, vanaf 26 jaar verplicht om bij te dragen aan het solidaire systeem van de Vlaamse Sociale Bescherming, maar het is niet zo dat je je eigen premies aan het opsparen bent. Je kan bijgevolg ook niets kwijt raken of overdragen naar een andere gewest in ons land. Zolang je bijdraagt tot het systeem, kan je er gebruik van maken, indien je er recht op hebt. Als je naar Wallonië verhuist, val je niet meer onder de Vlaamse Sociale Bescherming.

Omgekeerd: zodra je verhuist naar Vlaanderen, word je verplicht om toe te treden tot de Vlaamse Sociale Bescherming en bij te dragen. Draag je bij dan heb je ook recht op zorg. Enkel voor de toekenning van het zorgbudget geldt er een wachttijd van vijf jaar.

2 Krijg je een zorgbudget als je verhuist naar een serviceflat?

Woon of verblijf je in een serviceflat, dan val je onder de regeling van wie thuis woont. Ben je (voldoende) zorgbehoevend, dan kan je dus een zorgbudget krijgen. Enkel als je woont of verblijft in een woon-zorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis krijg je het zorgbudget zonder dat je je graad van zorgbehoevendheid moet aantonen.

3 Krijg je het zorgbudget automatisch of moet je het aanvragen?

Verblijf je in een Vlaams woon-zorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis, dan wordt het bedrag automatisch toegekend. Woon je in een residentiële zorgvoorziening buiten Vlaanderen – bijvoorbeeld een rusthuis in Brussel – dan moet je het zorgbudget nog altijd zelf aanvragen. Woon je thuis en kom je in aanmerking voor een zorgbudget, dan heb je een attest nodig met een score die aanduidt hoe zorgbehoevend jij bent. Je kan daarvoor terecht bij je ziekenfonds.

Meer weten?

• Vlaanderen en Brussel, vlaamsesociale-bescherming.be

• Wallonië kent geen apart uitgebouwd verzekeringssysteem zoals de Vlaamse Sociale Bescherming. In het Waals gewest gelden er wel tegemoetkomingen – allociations aux personnes âgées of APA. Je vindt ze op aviq.be

Partner Content