© Getty Images/iStockphoto

Brusselaars mogen deze zomer op bijna 50 plaatsen de openbare ruimte inpalmen

Brussel Mobiliteit heeft in het kader van de projectoproep “Brussel met vakantie” aan 46 vzw’s de toestemming gegeven om op hun manier de openbare ruimte in Brussel te hertekenen. De belangstelling voor de projectoproep was groot, want er werden liefst 186 projecten ingediend.

Om aan de criteria van de projectoproep te voldoen en kans te maken op financiële ondersteuning voor de uitwerking moest er aan enkele criteria worden voldaan op basis van de prioriteiten van het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move. Tegelijkertijd moesten de projecten liefst ook participatief zijn en diverse doelgroepen bereiken.

De 46 weerhouden projecten kunnen op basis hiervan in vier categorieën worden ondergebracht. Ze zorgen voor nieuwe ontmoetingsruimte, creëren extra groen in de stad, hebben aandacht voor actieve verplaatsingsmiddelen of creëren veilige speelruimte voor kinderen door een uitbreiding van het recreatieve, sportieve en culturele aanbod.

“Veel Brusselaars moeten deze zomervakantie in eigen stad doorbrengen en massa-evenementen zoals Brussel-Bad kunnen niet plaatsvinden. Deze projectoproep vormt een belangrijke stap in de transitie naar een leefbare, veerkrachtige en aantrekkelijke stad voor jong en oud”, aldus Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen).

In totaal werd 502.000 euro vrijgemaakt om de 46 geselecteerde projecten te financieren voor hun nieuwe invulling van de openbare ruimte.

Partner Content