Kasteeldomein Vilain XIIII © Door Paul Hermans - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4481737

Toerisme Vlaanderen koopt Kasteeldomein Vilain XIIII in Leut

Het kasteeldomein Vilain XIIII in Leut komt weldra in handen van Toerisme Vlaanderen, dat het kasteel met een uitgebreide restauratie in ere wil herstellen. Het kasteel is momenteel nog eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij Maaslands Huis, maar de verkoop zal na de zomer geofficialiseerd worden. Vlaams minister voor Toerisme Zuhal Demir heeft dinsdag een bezoek aan het kasteel van Leut gebracht.

Het kasteel Vilain XIIII bevindt zich tussen Leut en Meeswijk in de gemeente Maasmechelen. Het kasteelpark sluit aan op de riviervallei van de Maas, met aan de overkant van de rivier Nederlands grondgebied. Het kasteel is samen met de dienstgebouwen een beschermd monument en maakt deel uit van beschermd cultuurhistorisch landschap.

Het kasteel dankt zijn huidige naam aan Charles Vilain XIIII, die het kasteel in zijn bezit kreeg in 1822 toen hij trouwde met een plaatselijke barones. In de twintigste eeuw werd het kasteel omgevormd tot ziekenhuis door de steenkoolmaatschappij N.V. Kolenmijnen Limburg-Maas en werd er ook een materniteit ingericht. Vanaf 1988 werd het kasteel omgevormd tot rust- en verzorgingstehuis.

In 2017 werd het kasteel aangekocht door de sociale huisvestingsmaatschappij Maaslands Huis voor een herbestemming. Momenteel staat het kasteel leeg en is het niet toegankelijk voor het publiek. Na de aankoop dit najaar zal Toerisme Vlaanderen samen met lokale inwoners een toekomstvisie voor het kasteel ontwikkelen. Vlaanderen zal ook investeren in het landschap rondom, met name door het terugbrengen van het groene karakter door beplantingen en onthardingen.

“Het kasteel van Leut wordt een van de speerpunten binnen het nieuwe Vlaamse kastelen- en tuinennetwerk”, zegt Demir. “Kasteelsites zoals Leut hebben door hun ligging, uitstraling, historische waarde en hoog bezoekerspotentieel een belangrijke en vaak nog onaangeroerde troef bij het beter spreiden van onze bezoekers doorheen Vlaanderen. De aankoop werkt bovendien als katalysator voor de gemeenschap, maar ook voor de regio. Zo kan Leut een echte toegangspoort tot het Rivierpark Maasvallei worden.”

Partner Content