© Getty Images/iStockphoto

1 op 3 personen kan ooit zona krijgen

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Zona of gordelroos wordt veroorzaakt door het varicella-zostervirus dat bij jonge kinderen waterpokken veroorzaakt. Meer dan 95% van de volwassenen is drager van het virus. Vooral na de leeftijd van 50 jaar wordt het risico op de ontwikkeling van zona groter.

Uit een onderzoek van GSK bij 600 personen blijkt dat 47% van de Belgen ouder dan 50 jaar een beperkte kennis heeft van zona. Meer nog, 27% geeft zelfs aan niets over het virus te weten. Nochtans is het virus dat aan de basis ligt van de ontwikkeling van zona bij meer dan 95% van ons aanwezig.

De ontwikkeling van zona wordt veroorzaakt door een heractivatie van het varicella-zostervirus. Dit virus, dat bij jonge kinderen waterpokken veroorzaakt, blijft na de kinderziekte slapend aanwezig in het lichaam en kan zich heractiveren wanneer het immuunsysteem verzwakt is. De eerste symptomen zijn zeer algemeen (koorts, hoofdpijn, spierpijn) en bijgevolg moeilijk herkenbaar. Wanneer deze zich voordoen, is het kwaad echter al geschied omdat het virus al geactiveerd is.

“Zona manifesteert zich als een pijnlijke huiduitslag met kleine blaasjes in een beperkt gebied van het lichaam. Het vaakst komt dit voor op de linker- of rechterzijde van de rug en de borstkas. De huiduitslag geeft een branderig gevoel en vooral bij aanraking met kledij is dit zeer onaangenaam. De ziekte gaat bovendien gepaard met een algemeen gevoel van malaise en vermoeidheid”, licht Prof. dr. Morlion, pijnspecialist UZ Leuven, toe.

Mogelijke verwikkelingen

Zona verdwijnt meestal vanzelf in een paar weken tijd, maar kan soms ook leiden tot ernstige verwikkelingen die langdurige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals ernstige zenuwpijn, ontstekingen van het centrale zenuwstelsel, en zelfs beroerte, hartaanval en gedeeltelijke verlamming. In zeldzamere gevallen kan blindheid of doofheid optreden, wanneer de ziekte zich voordoet in het gebied van het oog of het oor. Tot 30% van de patiënten met zona krijgt te maken met ernstige complicaties zoals chronische zenuwpijn, die hun levenskwaliteit behoorlijk hypothekeren.

Medicatie en vaccinatie

De mogelijk ernstige gevolgen van zona worden vaak onderschat. Slechts de helft van de Belgen ouder dan 50 jaar is voldoende op de hoogte van het ziektebeeld en slechts 32% weet dat postherpetische neuralgie een complicatie is van zona. Daarom lanceert GSK een informatiecampagne om vijftigplussers beter te informeren over het risico dat zij lopen op zona en hen aan te moedigen om hierover te praten met hun arts of apotheker.

Vaccinatie tegen zona is een goede manier om zich te beschermen tegen deze ziekte. Uit het onderzoek blijkt echter dat slechts 6% van de Belgen ouder dan 50 jaar hiervan op de hoogte is. Nochtans blijkt uit dezelfde cijfers dat na degelijke informatie, deze mensen wel positief staan ten aanzien van zonavaccinatie.

Zona kan behandeld worden met antivirale middelen, maar ze moeten binnen de 72 uur na het begin van de uitslag worden gestart om het doeltreffendst te zijn.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content