© Getty Images

1 op de 3 van de 70-plussers gaat in 3 jaar tijd niet naar de tandarts

Plusmagazine.be Onlineredactie

Tussen 2015 en 2017 bezocht 1 op de 3 van de 70-plussers geen enkele keer de tandarts. Vooral zorgafhankelijke ouderen krijgen amper (preventieve) mond- en tandzorg. Nochtans is die verzorging essentieel, zowel voor de mondgezondheid als de algemene gezondheid.

De vergrijzing van onze bevolking zet zich onverminderd verder. Uit een nieuw onderzoek van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt echter dat tussen 2015 en 2017 bijna de helft van de 70-plussers regelmatig naar de tandarts ging, maar 1 op de 3 tijdens diezelfde periode helemaal geen tandarts zag. Dat percentage ouderen zonder tandzorg stijgt van iets meer dan een kwart van de 70- tot 79-jarigen (27,3%) tot meer dan de helft van de 90-plussers (55,6%).

Wel of niet zorgafhankelijk? Een groot verschil

Opvallend: ouderen die nog zelfstandig thuis wonen zonder thuiszorg gaan vaker naar de tandarts. 7 op de 10 gingen op tandartsbezoek tussen 2015 en 2017, tegenover 4 à 5 op de 10 ouderen in woonzorgcentra of met thuisverzorging. Vanwaar dat gebrek aan regelmatige mond- en tandzorg? Dat heeft met de gezondheid van de ouderen zelf te maken, maar ook andere factoren spelen een rol: een gebrek aan infrastructuur in woonzorgcentra, het vervoer (en de kostprijs ervan) naar de tandartspraktijk, angst bij de ouderen voor de tandarts, ...

Vooral preventief en bewarend

Welke behandeling krijgen 70-plussers die wel een tandarts zien? 1 op de 3 kreeg in 2017 preventieve verzorging (mondonderzoek, tandsteenverwijdering) en 1 op de 5 bewarende verzorging (vooral opvullen van gaatjes). Een tand(wortel) laten trekken of het plaatsen of behandelen van een gebitsprothese komt amper voor.

Daar staat tegenover dat ouderen in een woonzorgcentrum of met thuiszorg amper regelmatige preventieve mond- en tandzorg kregen tussen 2015 en 2017: slechts 1 op de 10 ouderen in een woonzorgcentrum en minder dan 2 op de 10 thuiswonende ouderen met thuiszorg. En dat terwijl een jaarlijks preventief onderzoek essentieel is voor de mondgezondheid en de algemene levenskwaliteit.

Betaalbaar vervoer en mobiele tandartspraktijken

De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten voor een betaalbaar aangepast vervoer naar de tandarts en de evaluatie en uitbreiding van projecten als de mobiele tandartspraktijken. Ook de mondhygiënisten moeten een concrete rol krijgen. Want zij hebben het perfecte profiel om een performant, preventief mondzorgbeleid uit te stippelen binnen zorginstellingen en -organisaties.

Meer in het algemeen is het ook belangrijk om te blijven werken aan de gezondheidsvaardigheden van ouderen. Zorgpersoneel, ziekenfondsen, mantelzorgers, vrienden en familie, ... ze hebben daarbij allemaal een rol te spelen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content