4G: sneller surfen, maar wat zijn de risico’s?

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

De Hoge Gezondheidsraad heeft zich gebogen over de mogelijke risico’s van blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden van mobiele-telefonienetwerken van de vierde generatie (4G).

Zowel in België als in het buitenland wordt er druk gewerkt om communicatie via mobiele-telefonienetwerken van de vierde generatie (4G) mogelijk te maken. Hierdoor wordt surfen op het internet via smartphones, laptops en tablets een stuk sneller.

Het gebruik van draadloze communicatie groeit enorm sterk – er is sprake van een verdubbeling in twee jaar tijd. Als die groei doorzet, moeten oudere draadloze-communicatietechnologieën snel vervangen worden door nieuwere systemen zoals 4G om de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische vedlen (RF EMV) te beperken.

Voorzichtig

Ondanks het feit dat er duizenden wetenschappelijke publicaties verschenen zijn over een mogelijke invloed van radiofrequente elektromagnetische velden op de gezondheid, is er geen eenduidig antwoord op dit moment.
De Hoge Gezondheidsraad meent daarom dat zijn eerdere aanbevelingen, nog steeds geldig zijn. “Het voorzichtigheidsbeginsel geldt als middel om onherstelbare schade aan de volksgezondheid te voorkomen”, zo stelt de Hoge gezondheidsraad.

De aanbevelingen

  • Het gebruik van de mobiele telefoon (gsm), in het bijzonder door kinderen en zwangere vrouwen, of in de directe nabijheid van die personen, zou zonder ophouden niet langer mogen duren dan enkele minuten (29). Voor zover het mogelijk is, mag het de vaste telefoonverbinding niet vervangen.
  • Het gebruik van de gsm, in het bijzonder kinderen en zwangere vrouwen, of in de directe nabijheid van die personen, moet vermeden worden in geval van slechte transmissie. Een slechte transmissie wordt op het toestelscherm aangegeven door de signaalsterkte-indicator als een zwak signaal. Dergelijke omstandigheden doen zich onder meer voor binnenin voertuigen (behalve bij gebruik van een externe antenne), treinwagons, tram of metro, liftkooien, of in kelders van gebouwen in gewapend beton.
  • De voorkeur moet uitgaan naar het gebruik van een mobiele telefoon vanuit een stilstaande positie, eerder dan al voortbewegend, en vooral snel voortbewegend (zoals in een voertuig), teneinde een toename van het stralingsvermogen te voorkomen, die ondermeer optreedt wanneer er overgeschakeld wordt van één cel van het GSM-netwerk naar een andere.
  • Het gebruik van “oortelefoons” waarbij het mobiele telefoontoestel verder van zich weg gehouden kan worden moet aangemoedigd worden, zelfs al is de afstand tussen het GSM-toestel en het hoofd – of zelfs het hele lichaam – klein (vb. 20 cm), in het bijzonder bij het begin van de communicatie. Anders is het aangeraden om tijdens het telefoongesprek regelmatig de mobiele telefoon aan het andere oor te houden (vb. om de 2 minuten), met of zonder toebehoren die de blootstelling aan microgolven zouden kunnen verminderen.
  • Een gsm moet steeds op een minimumafstand van 15 centimeter gehouden worden van alle geïmplanteerde elektronische apparatuur, zoals onder andere pacemakers of hartdefibrillators.
    Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van een oortelefoon, moet men eerder kiezen voor een mobiele telefoon met een antenne die de absorptie van microgolven vermindert, dan voor een toestel met een mono- of dipolaire antenne.

Brochure

Al deze aanbevelingen staan ook samengebracht in de brochure “Elektromagnetische velden en gezondheid” van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content