© Getty Images/iStockphoto

7 op 10 Vlamingen kan de stress (bijna) niet meer de baas

Plusmagazine.be Onlineredactie

Uit onderzoek van Partena Ziekenfonds blijkt dat ons mentaal evenwicht soms ver zoek is. 7 op de 10 Vlamingen geven aan dat hun mentale veerkracht op of bijna op is. Via de site www.schijfruimtevol.be kan je zelf de door psychologen ontwikkelde test doen

In februari liet Partena Ziekenfonds testen hoe het gesteld is met hun mentale veerkracht. Daaruit blijkt dat maar liefst 55% onder ons flirt met de gevarenzone, en dat 13% zich al in de gevarenzone voor burn-out en oververmoeidheid bevindt. Zij gaven aan wakker te liggen door gepieker, geen energie meer over te hebben en zich zelfs ronduit opgebrand voelen.

Alarmsignalen niet negeren!

De top 5 van zaken waar we stress van krijgen is – in de eerste plaats – ons werk, gevolgd door verkeer, geld, gezondheid en sociale verplichtingen.

  • 35% geeft zelfs aan dat ze wekelijks of zelfs dagelijks de stress niet de baas kunnen, bij vrouwen loopt dat op tot 42%.
  • 30- tot 49-jarigen ervaren ook significant meer stress door het werk dan andere leeftijdsgroepen.
  • Hoe ouder men wordt, hoe beter men de stress de baas kan. Al ervaren die dan heel wat meer stress door het verkeer dan andere leeftijdsgroepen.
  • De druk voor sociale verplichtingen voelen vooral de 18 tot 39-jarigen.

Deze cijfers zijn niet verwonderlijk, want we moeten en willen zoveel vandaag: goed presteren op het werk, een bloeiend sociaal leven, voldoende sporten.... Heel wat mensen voelen zich vandaag overbevraagd en vinden het moeilijk om de juiste balans te vinden en te bewaren. Merk je een mentale vermoeidheid op bij jezelf of bij een vriend(in), familielid of collega?

Deze 4 alarmsignalen negeer je best niet:

1. Verandering in gedrag: concentratieproblemen, overmatige bezorgdheid, wakker liggen van je kopzorgen...

2. Verandering in emoties: stemmingswisselingen, sneller boos of geïrriteerd zijn...

3. Je terugtrekken: geen zin om mensen te zien, tegen dingen opzien...

4. Zeggen dat het niet goed gaat: zeggen dat je ‘op’ bent, ‘het niet meer ziet zitten’ of non-verbale signalen die in tegenstelling staan tot jouw ‘het gaat wel’

Test je eigen veerkracht

Op schijfruimtevol.be kan je zelf de test doen om te zien hoe het gesteld is met je mentale veerkracht. De test werd opgesteld met behulp van psychologen en wil je vooral op een laagdrempelige manier inzicht geven in je gemoedsrust. Je krijgt vervolgens ook tips op maat.

Je bewust worden van het feit dat je in de buurt komt van de gevarenzone, kan voor sommigen al voldoende hulp zijn. Voor anderen is professionele hulp een must.

“We willen als ziekenfonds bewustzijn helpen creëren rond mentale veerkracht, en vooral de drempel verlagen om hulp te zoeken. Het is in je eigen belang om tijdig hulp in te roepen – van familie en vrienden, maar ook van professionals. Mentale spanningen mogen vandaag geen taboe meer zijn,” zegt Sarah Masschelein, woordvoerster van Partena Ziekenfonds.

In januari lanceerde Partena de Luisterlijn, een uniek concept waar je tot vijf gratis telefonische consults per jaar krijgt met een psycholoog. “We merken dat dit initiatief zeer drempelverlagend werkt. Voor sommigen zijn vijf sessies genoeg, voor anderen is het een eerste stap naar verdere begeleiding.”

Partner Content