© iStock

Aantal rokers in België ligt hoger dan voor coronacrisis

Het aantal rokers in België is sinds twee jaar geleden licht toegenomen. Dat blijkt uit de meest recente rookenquête van de Stichting Tegen Kanker. In 2019 was 23 procent van de Belgen een dagelijkse of occasionele roker, in 2021 gaat het om 27 procent. De Stichting vraagt een nieuwe heffing voor tabaksbedrijven in te voeren.

Het stijgende aantal rokers heeft de jarenlange dalende trend gekeerd. In 2013, toen de enquête de eerste keer werd afgenomen, lag het aantal rokers op 27 procent van de Belgische bevolking. Dat percentage is stelselmatig gedaald tot 23 procent in 2019. In 2020 ging het naar 29 procent, in 2021 naar 27 procent.

Ongeveer vijftig à zestig procent van de rokers heeft tijdens de coronacrisis bovendien zijn rookgewoonten veranderd. Tussen 32 en 39 procent van de rokers geeft aan meer te roken in vergelijking met de periode voor de coronacrisis, terwijl slechts zestien à twintig procent aangeeft minder te roken. “De crisis heeft daarmee een grotere invloed op de rookgewoonten dan op het alcoholgebruik”, stelt Stichting Tegen Kanker.

Om het tij te doen keren, wil de Stichting een nieuwe heffing invoeren voor tabaksbedrijven. “Juridisch is dit perfect haalbaar, en de Belg is dit idee zeer genegen: 71 procent van de respondenten van de nieuwe rookenquête geeft aan positief te staan tegenover zo’n heffing.”

Partner Content