© Getty Images/iStockphoto

Aanzienlijke vooruitgang in onderzoek en behandelingen van darmkanker

Plusmagazine.be Onlineredactie

In maart, de internationale darmkankermaand, brengt Stichting tegen Kanker de vooruitgang in onderzoek en behandeling onder de aandacht. Deze vooruitgang biedt hoop op betere genezingskansen ongeacht het stadium waarin de kanker zich bevindt en zelfs in het geval van bepaalde uitzaaiingen.

Dikkedarmkanker (colorectale kanker) is een van de meest voorkomende kankers in België en treft bijna 8.000 mensen per jaar. Darmkanker is na borstkanker de meest voorkomende kanker bij vrouwen en de nummer 3 onder de kankers bij mannen. Het veroorzaakt meer dan 2.600 sterfgevallen per jaar in ons land.

Gelukkig is het overlevingspercentage 5 jaar na de diagnose de laatste jaren aanzienlijk gestegen: in België zitten we momenteel op 70,8%. En er is nog goed nieuws ... het onderzoek op dit gebied boekt aanzienlijke vooruitgang!

Belangrijke ontwikkelingen in de behandeling

De standaardbehandelingen van kanker zijn gekend: chirurgie, radiotherapie en chemotherapie. Maar de laatste jaren zijn er hoopgevende resultaten geboekt met gerichte therapieën – zoals patiënt- en tumorprofilering – en immunotherapie om het overlevingspercentage 5 jaar na de diagnose te verhogen.

? Gerichte therapieën: hierbij vallen doelgerichte medicijnen kankercellen aan door selectief belangrijke stappen van hun werking te verstoren. Deze therapieën werken niet voor alle tumoren. Daarom moet de arts eerst bepalen of de tumorcellen door specifieke antikankermedicatie gericht kunnen worden aangevallen. Dit wordt tumorprofilering genoemd. Gerichte therapieën maken deel uit van wat we “precision medicine” noemen.

? Immunotherapie: een klein aantal patiënten lijdt aan een specifieke, maar zeldzame vorm van dikkedarmkanker. Deze patiënten kunnen zeer gericht worden behandeld met immunotherapie, op basis van de moleculaire en genetische kenmerken van hun tumor, met een grotere kans op succes. Immunotherapie maakt gebruik van het eigen immuunsysteem van de kankerpatiënt om tumorcellen te herkennen en te vernietigen.

Preventie blijft primordiaal

Hoewel de behandelingen aanzienlijk zijn geëvolueerd, blijft het voorkomen van dikkedarmkanker nog steeds het belangrijkst. Op vlak van primaire preventie kan dit door een gezonde levensstijl aan te nemen met gezonde voeding (bewerkt en rood vlees beperken), voldoende lichaamsbeweging en een gezond gewicht (houden).

Op vlak van secundaire preventie door deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek (georganiseerd door Vlaanderen, Wallonië en Brussel) wat een diagnose in een vroeg stadium mogelijk maakt. Die vroege diagnose leidt tot een directe interventie door colonoscopie en poliepresectie met grote(re) kansen op genezing of vroege diagnosestelling. Dikkedarmkanker vertoont vaak lang geen symptomen en moet dus worden opgespoord om tijdig te kunnen worden behandeld. Ook moet men blijvend aandacht besteden aan familiale en erfelijke belasting als risicofactor voor dikkedarm kanker en zo een adequaat advies naar evt. erfelijkheidsonderzoek en/of preventieve screeningscolonoscopie.

Deelnemen aan het bevolkingsonderzoek redt levens

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content