© Getty Images

Antigifcentrum: ‘Handen ontsmetten, ja, maar wees voorzichtig’

Plusmagazine.be Onlineredactie

Coronacrisis stuwt aantal oproepen Antigifcentrum fors de hoogte in. Zepen, detergenten en handgels worden vaker dan anders en in grotere hoeveelheden gebruikt. En soms loopt het daarbij mis.

Communicatiecoördinator Patrick De Cock: “De gevolgen van de coronacrisis laten zich voelen, zo blijkt uit onze cijfers. In vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar (maart 2019) werden ruim 1.000 oproepen meer afgehandeld. Een stijging met maar liefst 15%.”

Het aantal oproepen voor een blootstelling aan bleekwater nam met een factor twaalf toe, voor handgels met een factor zes, voor ontsmettende producten voor niet-humaan gebruik met een factor vier en voor essentiële oliën met een factor drie.

Het merendeel van de mensen heeft extra aandacht voor de persoonlijke hygiëne, maar gebruikt daarvoor te vaak overvloedig en zelfs verkeerde producten zoals bleekwater, alcoholgels, essentiële oliën, etc. met mogelijks ernstige brandwonden of zelfs orgaanfalen als resultaat.

Belangrijke tips

  • Hou kinderen best uit de buurt van handgels, tenzij om onder toezicht hun handen te ontsmetten. Het grondig wassen van de handen met water en vloeibare zeep (idealiter met huidneutrale zuurtegraad) is even effectief dan ontsmetten en geniet de voorkeur. Wanneer je toch handgels gebruikt is het goed om weten dat deze een hoge concentratie alcohol bevatten, die bij inname snel tot (zelfs ernstige) alcoholvergiftiging kan leiden. Kinderen zijn extra gevoelig waardoor dat erg gevaarlijk kan zijn.
  • Vermijd ten allen tijde brandalcohol te gebruiken om je handen te ontsmetten. Dit product kan methanol bevatten, een product dat zelfs bij minimaal huidcontact kan doordringen tot in de bloedbaan en zo tot in de organen. Verminderd bewustzijn, tot zelfs coma zijn niet vreemd. Gebruik evenmin essentiële oliën om het lichaam te reinigen.

Partner Content