© Getty Images/iStockphoto

Asbestfonds: 150.000 euro voor een preventiecampagne

Plusmagazine.be Onlineredactie

Ook dit jaar wordt 150.000 euro uitgetrokken voor een campagne ter preventie van asbestblootstelling. Nieuw is dat ook gezondheidszorgberoepen zullen betrokken worden.

Sinds 2007 heeft het Fonds van het Asbest (AFA) elk jaar bijna 250 nieuwe asbestslachtoffers erkend. Daarom wordt nu samengewerkt met de actoren in het veld om de preventie te verbeteren. Het Federaal Agentschap voor de Arbeidsrisico’s (Fedris) zal de campagne verder zetten. De preventiecampagne zal lopen van september 2019 tot eind augustus 2020.

Maggie De Block: ‘We richten ons tot alle werknemers in de bouwsector. De campagne “Wees alert voor asbest” was succesvol. We betrekken binnenkort ook beoefenaars van gezondheidszorgberoepen bij het project omdat zij een belangrijke vertrouwenspersoon zijn, zowel op vlak van sensibilisering als op het moment dat iemand ziek wordt.’

De acties zijn erop gericht mensen bewust te maken van de gevaren van asbest en hen de juiste maatregelen te leren nemen om deze te identificeren.

Minister Ducarme: ‘Met deze preventiecampagne kunnen de vele zelfstandigen die actief zijn in de bouwsector, de juiste reflexen aanleren en ook zelf bijdragen tot de bescherming van hun gezondheid. Door alle vakmensen te informeren die mogelijk tijdens hun beroepsactiviteiten met asbest in aanraking komen, verhogen we ongetwijfeld hun kansen om gezond te blijven.”

Partner Content