Bijna een op de vijf mensen in risicogroep laat zich niet vaccineren tegen de griep

Bijna één op de vijf mensen (17 pct) die tot een risicogroep behoren laat zich niet vaccineren tegen de griep. Bij de niet-risicogroep gaat het zelfs om 58 procent, blijkt uit een online enquête van de Liberale Mutualiteit (LM).

Van de 17 procent risicopatiënten die nooit een griepprik laten zetten, geeft een op de drie aan zich niet te vaccineren omdat het vaccin mogelijk schadelijk zou zijn voor de gezondheid. Bij de niet-risicogroepen stijgt dat aantal tot 66 procent. Andere redenen om zich niet te laten vaccineren zijn de vraag of het vaccin nuttig is, de schrik om ziek te worden, de invloed van de farmaceutische industrie en angst voor de naald.

Uit de enquête blijkt nog dat er veel verwarring bestaat tussen een vaccinatie en behandeling. Zo gaven veel mensen aan dat ze het afgelopen jaar gevaccineerd zijn, terwijl ze eigenlijk bedoelden dat ze een injectie kregen in functie van een behandeling, bijvoorbeeld voor het toedienen van een medicijn of antigif.

“Het is duidelijk dat nog te weinig mensen voldoende informatie krijgen over de griepprik en vaccinatie in het algemeen”, stelt LM-voorzitter Roni De Waele. “2020 is een uitzonderlijk jaar, omdat de griepvaccins schaars zijn. Niet iedereen die dat wil zal dit jaar een griepvaccin kunnen krijgen. Het positieve is wel dat vaccinatie plots in het middelpunt van de belangstelling staat.”

De Waele wijst erop dat dat toch niet betekent dat er een betere kennis is over vaccinaties. Hij vindt dat de ziekenfondsen daar beter op moeten inspelen door bijvoorbeeld een tegemoetkoming te geven aan alle leden.

Zo’n 18.970 mensen namen deel aan de online enquête, die in oktober is afgenomen.

Partner Content