De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om het dragen van maskers in winkels verplicht te maken

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

De Covid pandemie is nog steeds aanwezig in België. Het virus wordt hoofdzakelijk overdragen van persoon tot persoon door direct contact en vooral door middel van druppeltjes en microdruppeltjes (aërosol) die vrijkomen bij ademen, praten, niezen,... Het College van de Hoge Gezondheidsraad beveelt nu aan om het dragen van een masker verplicht te stellen in winkels.

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) benadrukt dat het permanent respecteren van een aantal maatregelen van het allergrootste belang is:

  • de “social distancing” (fysieke afstand, anderhalve meter) bij contact van personen die niet in dezelfde bubbel leven,
  • het adequaat gedrag bij het hoesten en niezen (in de elleboog),
  • het gebruik van papieren zakdoekjes,
  • het veelvuldig en adequaat wassen van de handen,
  • het gebruik van hydroalcoholische oplossingen,
  • het vermijden van direct contact, zoals handen geven of mekaar omhelzen,
  • het goed ventileren van de lokalen.

Het belang van het dragen van een masker

Het dragen van een mondmasker vermindert de verspreiding van de druppeltjes en microdruppeltjes van de respiratoire secreties. Het beschermt dus de anderen en draagt bij tot de bescherming van zichzelf voor zover dat het masker volgens de regels gemanipuleerd, gebruikt en verwijderd wordt. Het dragen van een masker herinnert er ook de drager en zijn omgeving aan dat het virus niet verdwenen is. “Echter, de bescherming verleend door het dragen van een masker is onvolledig en mag niet leiden tot een loslaten van de andere complementaire nuttige maatregelen”, benadrukt de Hoge Gezondheidsraad. “Het dragen van een masker is sterk aanbevolen in alle omstandigheden waarin het niet mogelijk is voldoende fysieke afstand te respecteren tussen mensen die niet in dezelfde bubbel leven.”

Ook in winkels

Een belangrijk deel van onze bevolking loopt een hoog risico op zware ziekte, invaliditeit of overlijden na besmetting door het virus. “Bovendien is het eveneens aangewezen de bevolking te beschermen tegen het soms onaangepast gedrag van sommige personen die weinig bekommerd zijn om hun eigen bescherming en die van anderen”, luidt het persbericht van de HGR. Eerder werden reeds aanbevelingen geformuleerd die geleid hebben tot het verplicht dragen van een masker in bepaalde omstandigheden, zoals het openbaar vervoer.

“In zijn vergadering van 1 juli heeft het College van de Hoge Gezondheidsraad zich opnieuw gebogen over het probleem van het dragen van een masker. Gezien de wetenschappelijke gegevens betreffende het nut van het dragen van een masker en de noodsituatie inzake de volksgezondheid beveelt het College van de Hoge Gezondheidsraad aan het dragen van een masker verplicht te stellen in winkels, dit om de bescherming van klanten en verkopers te verbeteren.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content