© Getty Images

Steeds meer gepensioneerden kiezen voor een flexi-job

Sinds flexi-jobs begin dit jaar uitgebreid werden naar andere sectoren, vindt het systeem het meest ingang in de uitvaartsector. Volgens cijfers van hr-dienstenbedrijf Acerta is 15 procent van de werknemers in die sector nu een flexi-jobber. Een andere opvallende vaststelling is dat steeds meer gepensioneerden gebruikmaken van het systeem.

Vijf maanden na de uitbreiding van flexi-jobs naar andere sectoren, zoals de land- en tuinbouw, de logistiek en begrafenisondernemingen, bracht Acerta op basis van gegevens van 20.000 bedrijven de eerste trends sinds de uitbreiding in kaart. Daaruit blijkt dat het systeem van flexi-jobs vooral booming is in de uitvaartsector. In het eerste kwartaal sinds de uitbreiding naar die sector heeft al 15 procent van de werknemers er een flexi-job. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitvaartmedewerkers, mensen die het onthaal doen of lichamen overbrengen.

In de transport- en logistieksector, waarin flexi-jobbers sinds 1 januari aan de slag kunnen, is de impact beperkter: 4,3 procent van de werknemers heeft er een flexi-job. Het gaat dan bijvoorbeeld om chauffeurs van goederen of personen.

In de horeca, de sector waarvoor flexi-jobs in eerste instantie in het leven zijn geroepen, blijft het aantal flexi-jobbers jaar na jaar toenemen. Ondertussen is bijna een kwart (23,54 procent) van het horecapersoneel een flexi-jobber: een stijging met 6 procent ten opzichte van vorig jaar.

Van alle sectoren die openstaan voor flexi-jobs, is het systeem het populairst in de horeca, gevolgd door de voedingssector (15,8 procent van de werknemers) en de detailhandel (15,2 procent).

Tot slot vinden ook steeds meer gepensioneerden de weg naar een flexi-job. Terwijl 64-plussers slechts 2,21 procent van alle werknemers uitmaken in ons land, zijn ze intussen goed voor 18,97 procent van alle flexi-jobbers. Sinds vorig jaar steeg hun aandeel met maar liefst 28 procent.

Partner Content